Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jak si vybrat dřevostavbu: O čem byste měli přemýšlet při výběru domu, dřevostavby?
Beránková, Jitka
Důležité kroky: Volba technologie pro výstavbu domů, kontrola kvality materiálů a celé stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obvodové stěny dřevostaveb
Beránková, Jitka
Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Jaké dřevo pro dřevostavbu?
Beránková, Jitka
Prasklé trámy, brouci vylétávající z krovu, hniloba a plíseň, zkroucené desky a jiné noční můry uživatelů dřevostaveb se mohou stát realitou pouze v případě, že nebudou dodrženy známé a závazné požadavky na dřevo pro výstavbu. Několik zásad a důležitých informací o požadovaných vlastnostech dřeva Vám přináší Dřevařský ústav v Praze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Na dřevostavbu nemusíte být sami
Beránková, Jitka
Dřevostavby a jejich výstavba, kvalita, kontrola a certifikace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Požadavky na dříví douglasky při použití ve stavbách
Loskot, Vilém
Douglaska tisolistá je cizokrajná dřevina introdukovaná do českých lesů. Cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat dříví douglasky z pohledu jejího využití ve dřevostavbách. V práci je obsažen rozbor výrobků ze dřeva, které jsou používány v dřevostavbách. Rozbor produktů ze dřeva je dělen dle 6 tříd jakosti dříví. V práci je také popsána douglaska a její vlastnosti. Dřevo douglasky je v Severní Americe považováno za jedno z nejvíce všestranných dřev. Materiál je vhodný zejména pro konstrukční použití v dřevostavbách, výrobu oken, dveří, venkovních teras a stavbu lodí.
Návrh modulového domu pro bydlení
Veškrňa, Adam
Tato bakalářská práce je návrhem alternativ modulových rodinných domů, v nižší cenové relaci. Podstatou této práce je přiblížení, o jaký typ výstavby se jedná a pro jaké zákazníky je určen. Na základě rozboru výstavby jednotlivých variant i možnosti rozšíření stavby přístavbou, je pro hlavní typový dům provedena částečná výkresová dokumentace, včetně vizualizace a následného posouzení a vyhodnocení s ohledem na obecně technické požadavky na současnou výstavbu.
Návrh dřevěného schodiště do dřevostavby
Bouzek, Štěpán
Bakalářská práce je zaměřena na výběr vhodného typu interiérového dřevěného schodiště do vymezeného prostoru dvoupodlažní dřevostavby. V úvodní části je podán ucelený přehled konstrukčních systémů dřevostaveb. Pro konkrétní záměr práce je použit rámový konstrukční systém, jehož projektová dokumentace je součástí práce. Teoretická část dále obsahuje typy schodišťových systémů včetně odborné nomenklatury. Vybrané dřevěné schodiště je podrobeno technickým požadavkům platných norem a následné výrobní dokumentaci. Výstupem práce je projektový návrh schodiště, doplněný o potřebné výpočty rozměrů a velikostí jednotlivých komponent zvoleného dřevěného schodiště. Součástí práce je výsledná výrobní dokumentace s propočtem nákladů na jeho realizaci.
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika a kvalita dřevostaveb
Beránková, Jitka
Diagnostika staveb, kontrola jejich kvality a správnosti provedení pomocí diagnostických přístrojů a metod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika a akustika dřevostaveb v obraze
David, Jan
Použití a výhody akustické kamery a termokamery
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.