Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Lišková, Marie ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Stříteská, Leona (oponent)
Diplomová práce se zabývá Celostátní přehlídkou školních dětských pěveckých sborů. Snaží se postihnout její zrod na počátku devadesátých let a sleduje její průběh a proměny z hlediska především organizačního. Zvláštní kapitoly jsou věnovány propozicím a také repertoáru zúčastněných sborů, jehož seznamem je práce doplněna. Klíčová slova dětské pěvecké sbory, přehlídka, festival, sbormistr, dětská sborová tvorba

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.