National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Farming practices for efficient use of nitrogen and reduction of its losses: Certified methodology for practice
Klír, Jan ; Haberle, Jan ; Růžek, Pavel ; Šimon, Tomáš ; Svoboda, Pavel
The methodology describes the main risks of nitrogen losses and recommended practices for their reduction. Practically applicable methods for the evaluation of the nitrate leaching risk depending on the soil, crop, root range, croping system, irrigation and weather conditions are described in detail. Consequently, suitable soil treatments and fertilization are proposed to improve the utilization of the nitrogen and uniformity of the water soaking.
Fulltext: Download fulltextPDF
Evaluation of yield and qualitative parameters in hybrid winter rye
KRÁL, Radim
The main part of the thesis is evaluation of yield and qualitative parameters of hybrid winter rye. A small plot experiment was made at the Faculty of Agriculture of the University of South Bohemia in České Budějovice (380 m). The trial took place in two years: 2016/2017 and 2017/2018. The effect of sowing (early and late), seed quantity (standard - 2 MKS / ha and reduced - 1 MKS / ha), variety and year were evaluated in three varieties of hybrid rye (Cossani, Performer, Santini). To achieve the most accurate results, all 12 variants were sown in 4 replicates. From the qualitative parameters were determined: Falling number, volume weight, content of N substances. Concerning the yield, use of a standard seed rate (2 MKS / ha) was more stable, with an average yield increase of 0.64 t / ha. The most profitable was the Performer variety, which stood out with a consistently high falling number.
Changes in crop management of winter rye with respect to used cultivar type
KRÁL, Radim
This bachelor thesis deals with crop management of winter rye with regard to used variety. Firstly there is description and characteristic of the plant including forming the crop yield. Breeding of population and hybrid varieties of winter rye and current varieties used in Czech Republic and EU are introduced. Purchase requirements of quality of the grain are essential part of the thesis. The main theme of the thesis is crop management of winter rye, summarizing informations of growing population varieties with differences of growing hybrid varieties. Also practical experiences of concrete farmers with growing hybrid varieties of winter rye are included.
Cultivation of hybrid hop varieties in Czech hop growing regions
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF
Establishment of hop-yards by hybrids varieties
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF
Integrated system of hop cultivation
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Klapal, Ivo ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Pulkrábek, Josef ; Vostřel, Josef
Certifikovaná metodika shrnuje zásady integrovaného způsobu pěstování chmele. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny. Navrhovaná opatření směřuji ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Ošetřeni pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Zásady integrované produkce chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstovaní chmele v nízkých konstrukcích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Principles of cultivation and possibilities of utilization of crambe
Strašil, Zdeněk
Methodics is based on own and external experience with growing of crambe. Methodics presents overview on botanical characteristics of the plant, requiremenf of the plant on site conditions, farming techniques including fertilization, crop establishment, plant protection till harvest and postharvest treatment. The survey of main possibilities of utilization of crambe is presented.
Fulltext: Download fulltextPDF
Influence of crop rotations on the economy of the company
BŘEZINA, Michal
The main aim of this diploma work was to prove the necessity of crop rotations in dependence on economical and ecological angle. The survey was made by two agricultural entities during years 2003 {--} 2008. A comparison of crops yield was made concerning six plants (winter wheat, spring barley, oat, potato, winter rape and silage corn. The first company grows plants only in short-period sequence and the second one rotates plants in settled crop rotation. Higher crops were demonstrably confirmed in a company, which rotates the plants patterns. The analysis was performed by the second company. In this analysis was made a revision of soil fund and structure of cultivated plants. On the basis of gained findings was offered the most suitable crop rotation which could be practically used.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.