Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby
Semerád, Vojtěch ; Šťastný, Jiří (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby polyfunkčního domu v Chotěboři. Součástí projektu je technická zpráva, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních strojů a mechanizmů. Práce řeší vybrané technologické předpisy prováděných činností, kontrolní a zkušební plány, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a porovnání stropních systémů.
Administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor v Brně - stavebně technologický projekt
Pšikalová, Hana ; Kotek, Lukáš (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt hrubé stavby pro administrativně výrobní objekt areálu Lifocolor. Diplomová práce obsahuje řešení dopravních tras na staveniště, zařízení staveniště, technologický postup montáže železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán. Dále obsahuje návrh strojní sestavy, plán bezpečnosti, environmentální plán, položkový rozpočet, časový plán, návrh příjezdové a parkovací plochy.
Stavebně technologický projekt skladovací haly ve Zlíně
Voráčová, Tereza ; Liška, Pavel (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řešení stavebně technologického projektu skladovací haly ve Zlíně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, studii hlavních technologických etap, řešení dopravních vztahů, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních strojů a mechanismů, technologické předpisy pro ocelovou halu a drátkobetonovou podlahu, časový plán, kontrolní a zkušební plány pro ocelovou halu a drátkobetonovou podlahu, položkový rozpočet, časový a finanční plán stavby, montážní schémata a schémata skladeb podlah.
Výstavba výrobní haly Lavimont - stavebně technologický projekt
Máčal, Filip ; Valenta, Michal (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt zhotovení Výrobní haly Lavimont v Brně v Tuřanech. Práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů, zajištěním bezpečí a ochrany zdraví při práci, ekologií a ochranou životního prostředí. Práce se také zabývá optimálním sestavením zařízení staveniště, čerpáním zdrojů při výstavbě a řeší celkovou časovou náročnost výstavby této haly. Součástí diplomové práce je také řešení problematiky týkající se stavebních postupů včetně sestavení technologického předpisu a příklady využití BIM technologie ve výstavbovém procesu.
Příprava realizace železobetonové skladovací haly v Poličce
Zelinková, Marta ; Kratochvílová, Erika (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly a haly firmy Ravensburger Karton s.r.o.. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ověření dopravních tras, montážní schémata, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro železobetonový prefabrikovaný skelet, plán BOZP, položkový rozpočet a časový plán hlavního stavebního objektu, objektový harmonogram, propočtový časový plán a environmentální aspekty provádění stavby.
Příprava realizace výrobního a administrativního objektu v Moravanech
Veselý, Martin ; Brandtner, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu výstavby haly v Moravanech u Brna. Práce obsahuje komplexní studii realizace včetně harmonogramu, finančních plánů a technologických předpisů. Dále se zabývá návrhem hlavních stavebních mechanismů, zařízení staveniště, kontrolním a zkušebním plánem. Obsahem práce jsou také tři výkresy zařízení staveniště pro jednotlivé etapy provádění.
Stavebně technologický projekt stanice Integrovaného záchranného systému
Šmíd, Radim ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Vlčková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem této práce je stavebně technologický projekt stanice integrovaného záchranného systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a finančního plánu, návrhu hlavních stavebních strojů a mechanismů, na technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán a také se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.
Stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku
Jurečka, Matěj ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku. Jedná se o bytový dům se 4. nadzemními a 1. podzemním podlažím umístěný ve Frýdku – Místku. Obsahem je zpracování technické zprávy pro stavebně technologický projekt a studie realizace hlavních technologických etap. Vytvoření časového a finančního plánu řešeného objektu. Dále pak zpracování technologických předpisů pro vrtané piloty a železobetonovou stropní konstrukci. Pro tyto konstrukce je také řešen kontrolní a zkušební plán. Je zde také řešen projekt zařízení staveniště a navržena strojní sestava a hlavní zvedací mechanismus spolu s řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde vyřešena situace stavby v návaznosti na dopravní trasy. Práce je navrhována s ohledem na ekonomickou a časovou stránku.
Přístavba, nástavba a stavební úpravy bytového domu Neumannova v Brně, příprava a realizace stavby
Martincová, Michaela ; Patloka, Jiří (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší technologickou etapu hrubé stavby přístavby a rekonstrukce bytového domu na ulici Neumannova v Brně-Pisárky. Jedná se o zemní práce, hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu, bourací práce a částečně se dotýká dokončovacích prací. V diplomové práci se zabývám návrhem pracovního postupu bouracích prací, návrhem strojní sestavy, studií realizace hlavních technologických etap, sestavení položkového rozpočtu, časového plánu, časového a finančního plánu objektového, kontrolního a zkušebního plánu, plánu zajištění materiálu a dopravními vztahy. Dále je zpracován návrh zařízení staveniště a k tomu technická zpráva zařízení staveniště.
Construction Technology Project of University of Tomáš Baťa in Zlín
Krištof, Marek ; Novotný, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
The subject of my diploma thesis is selected parts of the construction technology project of Tomas Bata University in Zlín. The content of the work is mainly elaborated technological regulation for making the monolithic ceiling shell of the main aula of the building, processing of the control and test plan and drawings of the ceiling shell. Next, I worked on the design of suitable transport routes to the construction site, the processing of the studies of the implementation of the main technological stages, the design and the processing of the drawings of the construction site, which varies in time depending on the progress of the technological stages, the design and assessment of the lifting mechanisms and machines, time and financial plan, the timetable for the rough construction and the main technological stages, budget of the rough construction, health and safety at work.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.