Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rapid research with computer algebra systems
Fischer, Cyril
Computer algebra systems (CAS) are gaining popularity not only among young students and scholars but also as a tool for serious work. These highly complicated software systems, which used to just be regarded as toys for computer enthusiasts, have reached maturity. Nowadays such systems are available on a variety of computer platforms, starting from freely-available on-line services up to complex and expensive software packages. The aim of this review paper is to show some selected capabilities of CAS and point out some problems with their usage from the point of view of 25 years of experience.
Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů
Neuwirth, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž zahrnuje i kompletní postup výpočtu, a díky tomu může sloužit jako podpůrná výuková pomůcka pro studenty vysokých škol.
Hra o trhy
Dóczy, Aneta ; Novotná, Veronika (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá koniktními ekonomickými situacemi založené na teorie her. Na začátku jsou denovány základní modely koniktních situací a současné populární softwarové nástroje nejen pro obecnou podporu výuky studentů nebo pro vědní obory, ale právě i pro řešení ekonomických úloh v teorii her. Na základě této analýzy je řešena koniktní situace dvou navzájem si konkurujících rem. Postupně se práce dostává hlouběji do oblastí diferenciálních rovnic se zpožděním, které lépe zobrazují chování dvou hráčů na trhu. Následně jsou tyto zpožděné diferenciální rovnice promítnuty do Cournotova modelu, pro který se zjistí kritická hodnota, která přepíná stabilitu dvou rem na trhu v důsledku zpožděné realizace jejich výstupů.
Matematický systém Maxima a jeho možné využití ve výuce na Fakultě managementu
Hirš, Jan ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce)
V práci je zkoumán, testován a hodnocen matematický program Maxima. Je zde obsaženo základní srovnání programu s nejznámějším matematickým softwarem. Dále je zde podrobný popis vlastního programu Maxima,jeho jednotlivých aspektů a charakteristik. V neposlední řadě práce obsahuje podrobný popis jednotlivých funkcí programu Maxima, v rámci srovnávání se současně používaným softwarem Derive, včetně praktických ukázek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.