Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moderní nástroje interní komunikace
Gerhátová, Jana ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Kadeřábek, Martin (oponent)
Interní komunikace ve firmách se v současné době stává jejich nedílnou součástí a je na ní kladen velký důraz. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda může implementace webových a mobilních aplikací zefektivnit interní komunikaci ve firmách a doporučení vhodné aplikace, která pomůže lépe komunikovat se zaměstnanci. První část práce se věnuje teorii komunikace jako obecnému pojmu a dále interní komunikaci ve firmách. Druhá část se zabývá praktickým testováním vybraných webových a mobilních aplikací, které jsou v současné době dostupné na trhu. Kvalitativní strukturované rozhovory s příjemci komunikace potvrzují jejich potenciál a efektivnost a také způsob jakým jsou vnímány za strany uživatelů. Vlastní porovnání aplikací může firmám pomoci při výběru vhodné aplikace, která přispěje ke zlepšení komunikace ve firmách.
Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku
Goňová, Žaneta ; Šavlová, Lucia (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí organizační kultury a hlavním cílem je návrh změny jejího obsahu vedoucí ke zvýšení výkonnosti organizace. Pozornost je detailněji zaměřena na vnitrofiremní komunikaci a předkládá návrhy na její zefektivnění.
Návrh na zlepšení interpersonální komunikace
Mráziková, Lucie ; Pluháček, Radomír (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářká práce se zabývá interpersonální komunikací ve společnosti XXX, s.r.o. Práce posuzuje současný stav vnitropodnikové komunikace a problémů, které v této oblasti vznikají. Pomocí této práce bych chtěla navrhnout změny pro efektivnější komunikaci v uvedené společnosti.
Návrh na snížení fluktuace zaměstnanců
Pepuchová, Valéria ; Gazdová, Eva (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Práce pojednává o možném řešení problémů společnosti Caeasar Call. Nejzávažnějším problémem této společnosti je velká fluktuace zaměstnanců. Obsahuje metody zjišťování příčin a souvislostí tohoto jevu i zpracování výsledků. Výstupem je návrh, ve kterém jsou analyzovány nejzávažnější důvody vysoké fluktuace zaměstnanců a jejich navrhovaná eliminace. Jméno společnosti je fiktivní, společnost si nepřeje být v práci jmenována jejím skutečným obchodním jménem.
Návrh na zvýšení efektivity interpersonální komunikace ve firmě
Petrášová, Lenka ; Špičáková, Hana (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení efektivity interpersonální komunikace ve firmě Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První částí je shrnutí teoretických poznatků. Následuje druhá empirická část práce, která je založena na zkoumání aktuálního stavu interpersonální komunikace ve společnosti. Výsledky dotazníkového šetření budou tvořit základní kámen pro soubor návrhů, které povedou ke zefektivnění interní komunikace ve výše uvedené obchodní společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.