National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Coexistence of LoRa and Wi-Fi in the RF band 2.4 GHz
Kaučiarik, Filip ; Miloš, Jiří (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy obidvoch systémov. Následne sú definované spoločné frekvenčné pásma a koexistenčné scenáre, ktoré môžu vzniknúť medzi uvažovanými systémami v spoločnom rádiofrekvenčnom (RF) pásme. V experimentálnej časti práce je prezentované laboratórne meracie pracovisko, ktoré bolo navrhnuté na meranie rôznych koexistenčných scenárov medzi technológiou LoRa a Wi-Fi. Funkčnosť navrhnutej koncepcie je overená experimentálnym meraním. Výsledky meraní sú detailne komentované a prezentované. Je navrhnutá laboratórna úloha a vzorový protokol pre vzdelávacie účely v Laboratóriu Mobilných a Bezdrôtových komunikácií.
Coexistence of LTE and LoRa in the 2.4 GHz ISM band
Potočňak, Martin ; Staněk, Miroslav (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This diploma thesis deals with the study and measurement of coexistence scenarios that can occur between the LTE and LoRa systems in the unlicensed ISM band 2.4 GHz. A common radio frequency band in which LTE and LoRa systems can coexist is defined. An appropriate laboratory measurement is proposed and realized, allowing automatized measurement of the defined coexistence scenarios. For this purpose, a personal computer, professional measurement equipment and software MATLAB are utilized. Functionality of the proposed concept is verified by extensive measurements. The obtained results are graphically shown and discussed in detail.
Coexistence of wireless communication systems and LTE in the ISM band
Mikláš, Michal ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This bachelor thesis deals with a definition, description and measurement of coexistence scenarios which can occur between LTE and WLAN (technology IEEE 802.11xx) wireless communication systems in the ISM band. Based on the common radio frequency (RF) bands, used by these systems, different coexistence scenarios are defined. Appropriate measurement testbed and method are proposed to measure coexistence between LTE and WLAN systems. Functionality of the proposed measurement testbed has been proved and extensive measurement of previously defined coexistence scenarios has been done. The obtained results are evaluated in details.
Co-existence of the still used and upcoming digital terrestrial television and mobile communication services
Plaisner, Denis ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This work deals with exploring, measuring and evaluation of possible coexistence scenarios between terrestrial digital TV (DVB-T/HT2) and mobile wireless services (GSM, LTE), which can occur in a shared RF frequency bands The DVB-T, DVB-T2 and LTE standards are briefly described. RF band, where these systems are operated, are outlined too. . There are defined different coexistence scenarios. For the measuring, monitoring and evaluation of these scenarios, an appropriate laboratory workplace is proposed and realized. Results from the measurements show various influence of interfering mobile services on the interacted DVB-T/H system, depending on the considered coexistence scenario.
Coexistence Between DVB-T And LTE Services In a Shared Frequency Band And Their Measurement
Plaisner, D.
This work deals with exploring, measuring and evaluation of possible coexistence scenarios between Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) and Long-Term Evolution (LTE) mobile services, which can occur in a shared radio frequency (RF) bands. There are considered two different coexistence scenarios: partial overlapping and full overlapping RF spectrum. For the measuring, monitoring and evaluation of these scenarios, an appropriate laboratory workplace is proposed and realized. Experimental results show that the performance of DVB-T system is differently influenced by the interfering LTE services in considered coexistence scenario.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.