National Repository of Grey Literature 85 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Untersuchung von Strukturen und Beschichtungen für tribologisch optimierte Umformwerkzeugoberflächen für die Aluminiumfeinblechbearbeitung
Kořenek, Jakub ; Hänel, Thomas (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
V rámci bakalářské práce je provedena rešerše ke stavu techniky z pohledu tribologie, tváření hliníku, povlakování, strukturování a v závěru rozdělení tribologických zkoušek a metod jejich hodnocení. V praktické části jsou vyhodnoceny už dříve provedené pokusy na oscilačním tribometru. Následně byly provedeny pokusy tažení pásu s ohybem a bez ohybu s různými parametry pro jednotlivé zkoušky. Testovány byly různé laserové struktury (křížové, liniové, bodové) s variací jejich hloubky a pokrytí vzorků. V závěru práce jsou výsledky pokusů zhodnoceny z pohledu opotřebení, koeficientu tření a stability tribologického systému v průběhu pokusu. Z výsledků vychází doporučení pro následující pokusy a možné oblasti aplikace jednotlivých struktur.
Material printing of light dosimeters
Kabelková, Markéta ; Vališ, Jan (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
This diploma thesis is focused on material printing of light dosimeters, especially printing of dosimeters for visible light and two types of UV radiation dosimeters. The aim of this work was to convert optimized systems from laboratory scale to pilot plant and to prepare individual systems for large-scale printing. The experimental part deals with the preparation and gradual scaling of compositions to a pilot scale, including optimization of individual components. Problems which were found during scaling up are discussed. A roll-to-roll material printer with slot-die technique was used to convert to a pilot scale. The prepared layers were exposed and their color changes was studied in detail. In addition to printing optimization, the thicknesses of the prepared layers and their resistance were determined, as well as tests of shelf life and reaction of dosimeters to ozone. According to the tests which were performed, guidelines for quality control of light dosimeters printing were compiled.
Characterization of suspension plasma sprayed coatings deposited using different organic carriers
Dukovský, Daniel ; Toma, Filofteia-Laura (referee) ; Čížek, Jan (advisor)
Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat a porovnat povlaky nanesené plazmovým žárovým nanášením ze suspenze s použitím různých organických nosičů. Teoretická část obsahuje stručný popis b􏰀žn􏰀 používaných metod žárového nanášení a blíže se v􏰀nuje technologii hybridního vodou stabilizovaného plazmatu (hořák s touto technologií byl využit pro nanesení povlaků v tomto výzkumu). Druhá polovina teoretické části se zabývá v􏰀cným popisem povlaků a metodami nanášení prášku o velikosti částic v řádu nanometrů, kde hraje důležitou roli práv􏰀 použití suspenze. Experimentální část je zam􏰀řena na vliv použitého solventu v suspenzi na charakteristiky výsledného povlaku. V záv􏰀rečné části jsou prezentována a diskutována nam􏰀řená data a vyhodnoceny výsledky.
Methods of coating and coatings analysis
Rudy, Veronika ; Mouralová, Kateřina (referee) ; Prokeš, Tomáš (advisor)
The thesis deals with the coating of cutting tools. It summarizes the types of material used to create cutting tools, the characteristics of the main coating methods, the way tools are treated before coating and methods of testing the physical properties of coatings. The practical part contains the description of coating deposition on interchangeable cutting blades, where two types of coating were tested (SHM1 and SHM2). Furthermore, their mechanical and physical properties were tested. The analyzes used were adhesion and cohesion tests, coating thickness and hardness along with the chemichal composition.
The manufacturing process of the ball joint
Petříček, Vít ; Majerík, Jozef (referee) ; Kalivoda, Milan (advisor)
This bachelor thesis deals with the general introduction of the component "ball joint", its construction requirements and production. Two technological processes for the production of a particular spherical pin were selected and presented, namely the production of a cold-forming and a machining. Both methods are compared with each other and their suitability for serial production is assessed. In the final part there is generally shown the technological process of production of the ball pins of the car control.
CVD and PVD coatings for decorative purposes
Švéda, Filip ; Mouralová, Kateřina (referee) ; Kalivoda, Milan (advisor)
The bachelor work is aimed to the surface coating using CVD and PVD method, not for tools but for decorative purposes. In introduction of this paper is overview of coating method and their description. Selected examples of coating items. At the end of work is evaluation of resulting effects.
Modern manufacturing trends in chip machining - turning, milling and driling
Moravčik, Jaroslav ; Trčka, Tomáš (referee) ; Polzer, Aleš (advisor)
Chip machining has strong historical foundation. First innovations in machining were created long ago and next Innovations appeared sporadically. The Industrial revolution and then the second half of 20th Century meant start of self–driven, programmable machines used in machining. This led interest of engineers to machining process itself. The aim of this Diploma thesis is to characterize most interesting modern trends from last few years and unite them in electronical database which will be included in this thesis. Main attention is aimed for innovations in chip machining in general and also in specific branches – turning, milling and drilling. Thesis also includes discussion about economical aspect of application of modern trends in chip machining.
Modern methods of coating of cutting tools and their application
Kolenič, Michal ; Sliwková, Petra (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This study is aimed on PVD coatings with focus on one of the more advanced PVD methods – high-power impulse magnetron sputtering (HIPIMS). This study aims to describe mechanical and structural proprieties of multiple types of PVD coatings. Experimental part of this study aims to analyse mechanical proprieties and durability of cutting tools with coatings created using HIPIMS methods. The experimental part of this work results in comparison of cutting moments of cutting tools coated with TiN and TiAlN using HIPIMS and a cutting tool without coating.
Aspheric lenses test report
Lédl, Vít ; Melich, Radek ; Procháska, František ; Steiger, Lukáš ; Chiarini, M. ; Cibin, L.
The scope of the document is to report the results of the tests on each of the 16 Aspheric Lenses + the 4 spare Aspheric Lens. \nIn particular, the tests performed on each lens are: reflectance of the coating on both the Aspheric Lens faces, interferometric profile of the Aspherical face and of the Spherical face of the Aspherical Lens.
Properties of reinforcing glass-fiber geogrids
Veselý, Petr ; Šperka, Pavel (referee) ; Dašek, Ondřej (advisor)
A proper road infrastructure is an essential part of today’s economy. Usage of roadways should be safe and its flow should be easy going. Primary net of roadways is already in place and attention shifts to its maintenance. Because of constantly increasing loads of heavy traffic, roadways are degrading at a faster pace, while there are still smaller time windows and less avialable resources for their reconstruction. That is why there has been rising demand for pavements that last longer and are able to carry higher weights. With respect to the rural roads it becomes obvious because of low amount of resources for their maintenance, that it is necessary to find an effective way to enhance pavements. From the foregoing it can be safe to say, that there is a clear need for reliable, durable and cost-effective technology of maintenance, such as the use of grids in asphalt pavements. This thesis deals with properties of geogrids made of glass fiber after its compaction as well as its effects on reduction or elimination of spreading of cracks in pavements.

National Repository of Grey Literature : 85 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.