Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prostředky vyjádření kauzativnosti v češtině a ve španělštině
Petr, Jaroslav ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Zavadil, Bohumil (oponent)
Prostředky vyjádření kauzativnosti v češtině a ve španělštině Předmětem této diplomové práce jsou, jak je patrné z názvu, prostředky vyjádření kauzativnosti ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině. Zabývali jsme se problematikou kauzativnosti jak z formálního, tak i praktického hlediska. Jako základní materiál nám posloužily nejen španělské, ale i české jazykovědné publikace. Vycházeli jsme zvláště z článku Petra Čermáka a Pavla Štichauera s názvem Španělské a italské faktitivní konstrukce hacer/fare + sloveso a jejich české ekvivalenty, dále z vybraných kapitol Gramática descriptiva de la lengua española z pera různých autorů. Práce se dělí na část teoretickou (kap. 1-4) a na část praktickou (5-6). Na úvod jsme vytyčili cíl našeho směřování, nastínili jsme metodiku výzkumu pomocí paralelního korpusu InterCorp, který jsme podrobně popsali. Na teoretické rovině jsme se zabývali i tím, jaký vliv má na náš výzkum otázka směru překladu. Dále jsme definovali pojmy kauzativnost, kauzativum a faktitivnost, faktitivum, abychom s těmito termíny mohli dále pracovat. Věnovali jsme se podobě kauzativ v češtině a jejich nejvýraznějším vlastnostem, včetně testu pro rozlišení kauzativ od nekauzativ. Pomocí dostupných teoretických zdrojů jsme se pokusili o totéž v oblasti kauzativ španělských; zde jsme za hlavní...
Teaching Mandarin pronunciation: the cliticoids and basic types of phonetic chunks
Třísková, Hana
The paper is concerned with an important group of Chinese words, belonging to the high frequency items of the lexicon: monosyllabic function words such as prepositions, personal pronouns etc. They carry lexical tone, thus have a potential to be stressed. Yet, due to their deficiency in lexical meaning and frequent usage, they regularly behave as unstressed (and phonetically reduced) in connected speech. They receive stress (i.e. full pronunciation) only occasionally, particularly if emphasised. A new term is coined for these words: “the cliticoids”. The author provides their list and reviews the pitfalls of their pronunciation, observing that the Chinese cliticoids display similar features as so called “words with weak forms” found in English. Finally, short (2–3 syllabic) chunks of speech which contain the cliticoids are introduced. They are particularly designed for exercising the unstressed, reduced pronunciation of the cliticoids in L2 teaching. They are termed “phonetic chunks”.
Klitika jako kategorie diskusní
Uhlířová, Ludmila
Klitika v čestině a slovanských jazycích z hlediska fonetického, sémantického, slovosledného, syntaktického.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.