National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Waste Economy Management in the Company
Mlejnek, Tomáš ; Ing.Zapletalová Zuzana (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This thesis analyze the current state of waste economy management in the company with aim for draft to put forvard for reuse, disposal and removal to minimize the cost of waste. First part gets on with classify the type of waste management, waste divide and utilization. Next part looks into the state of waste and production in company. The last part is based on previous and it is suggested for improvement in solution of the environment.
Cleaner production
Stegarescu, Rodica ; Benešová, Libuše (advisor) ; Tonika, Jaroslav (referee)
Preventing negative impacts on the environment is better than fixing it afterwards. From this argument the field of cleaner production has developed, which is the continuous application of an integral strategy to processes, products and services to increase the overall efficiency and reduce the risks to humans and the environment. For production processes cleaner production defines more efficient use of raw materials and energy, elimination of toxic, hazardous materials and preventing waste and emissions at source. For products (goods and services) cleaner production strategy focuses on reducing their environmental impact, and across their entire lifecycle, from development to their use. This strategy was firstly implemented in the United States, in the 3M company from Minnesota and after obtaining positive results, it spread all over the Word, in Europe though, pioneers were the Swedes. Many international organizations have created programs for the promotion and development of cleaner production in as many countries as possible, mostly through the National Center for CP, which were established in the early nineties by UNIDO and UNEP. These centers were created to provide services for businesses, governments and other participants and to assist with the implementation of methods, practices,...
The Usage of the Norms ISO for the Firm
Straková, Edita ; Pekr, Dušan (referee) ; Luňáček, Jiří (advisor)
The thesis deals about usage standard of CSN EN ISO 14001:2005 and it implementation to the company. In the theoretical part is analyzed process of the implementation and behaviour standard CSN EN ISO 14001:2005 in the building company XYZ. The attention is mainly drawn to benefits and costs connected with the implementation. Reccomendations for system functioning EMS are presented as a conclusion.
Waste Economy Management in the Company
Mlejnek, Tomáš ; Zapletalová, Zuzana (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This thesis analyze the current state of waste economy management in the company with aim for draft to put forvard for reuse, disposal and removal to minimize the cost of waste. First part gets on with classify the type of waste management, waste divide and utilization. Next part looks into the state of waste and production in company. The last part is based on previous and it is suggested for improvement in solution of the environment.
Sustainability Report in Company
Mlejnek, Tomáš ; Zuzana, Zapletalová (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
Thesis deals with the reporting of sustainability development and its mode of administration of regular reports. The first section contains information ofsustainability development and a summary of the approach of the UN and the EU to sustainability development, which influenced business attitudes to the disclosure of periodic results using standardized reporting of sustainability. The second part analysis the situation of companies in the administration report brewing on sustainability and social responsibility. The aim is to develop recommendations for the creation of reports on sustainable development and social responsibility on the basis of previous analyzes and evaluation of their development.
The Risk Assessment under the Act on Environmental Damage in Fosfa joint-stock Company
Davčíková, Veronika ; Ing.Monika Vajbarová (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
Nowadays there is an increasing pressure on manufacturing companies to reduce their impact on the environment. This thesis seeks to address two approaches to reducing the environmental impact - legislative and voluntary. The theoretical part defines the procedure for environmental risk assessment under applicable law and the implementation of cleaner production in the company. The practical part describes the evaluation of risks arising in all production areas of the company and implementing the cleaner production program in the selected department. The introduction of cleaner production is economically evaluated by the simple return on investment method.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Přístup k projektům prevence a minimalizace odpadu v chemickém průmyslu
České centrum čistší produkce, Praha ; Vaněček, Vojtěch
Chemický průmysl ČR (co patří do chemického průmyslu, národohospodářský význam chemického průmyslu, chemický průmysl jako znečišťovatel životního prostředí, podnikatelské iniciativy chemického průmyslu v péči o ŽP). Možnosti prevence a minimalizace odpadů v chemickém průmyslu (čistší produkce, typické případy čistší produkce s příklady z českého chemického průmyslu, statistika prevenčních projektů zabývajících se chemickým odpadem).
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Návrh obecného manuálu minimalizace odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Manuál je založen na obecném schématu projektu prevence a minimalizace odpadů, uvádí konkrétní příklady řešení v jednotlivých krocích: I. Stanovení cíle a strategie projektu. II. Vazba na environmentální politiku a plán odpadového hospodářství. III. Rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při výběru odpadů. IV. Analýza materiálových toků souvisejících s vybraným odpadem. V. Vstup externích informací. VI. Návrh preventivních opatření a výběr optimálního řešení. VII. Interní recyklace. VIII. Externí recyklace.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.