Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Stavebnictví
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví stavebnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Externí odkaz: Stáhnout plný texthttp://www.nuv.cz/file/802
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingové aktivity a jejich vliv na firemní rozpočet stavebního podniku
Dohnálek, Petr ; Budíková, Michaela (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Marketingové aktivity a jejich vliv na firemní rozpočet stavebního podniku“ je sledování a popis jednotlivých marketingových aktivit a jejich význam pro celkový firemní rozpočet, následné zhodnocení současného stavu a navržení jeho optimalizace.
Management stavebních investic regionů
Vaňková, Lucie ; Tomšík,, Pavel (oponent) ; Tomášková,, Eva (oponent) ; Puchýř, Bohumil (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. Investiční činnost je sledována v podrobnějším členění na projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. Velmi významným zdrojem stavební činnosti se v posledních letech stávají evropské fondy. Proto je v práci sledována závislost projektů na finanční podpoře EU. Hlavním výstupem práce je nalezení možné souvislosti mezi výkonností jednotlivých regionů České republiky a investiční činností v nich se odehrávající.
Statistika & My (č. 10/2016): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Design nivelačního přístroje
Kasarová, Dominika ; Řezníček, Svatopluk (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je design nivelačního přístroje, který je určen pro vyměřování vodorovné roviny ve stavebním inženýrství a měření převýšení v geodezii. Cílem je navrhnout nivelační přístroj s ohledem na technické, funkční a ergonomické požadavky. Zakomponováním určitých prvků do celkového tvaru předchází poškození přístroje při přenosu a špatné manipulaci, a vytvořením uživatelsky příjemného produktu cílí na co nejefektivnější a intuitivní používání.
Stavebnictví v regionech České republiky - 2005 - 2015
Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ; Český statistický úřad
Vývoj indexu stavební produkce (ISP), který publikuje Český statistický úřad, je aproximován vývojem stavebních prací ZSV (základní stavební výroba). Stavební práce jsou práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.