Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Environmentální vlivy na zdraví dětí
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Dostál, Miroslav
Hlavní cíle úkolu: 1. stanovit riziko dlouhodobých účinků a změn v úrovni znečištění ovzduší na zdravotní stav dětí s použitím modelových souborů dětí z okresu Teplice a Prachatice, 2. provést hodnocení vztahů mezi vybranými genotypy ovlivňujícími metabolismus atmosférických polutantů a schopnosti reparovat genetické poškození těmito polutanty na straně jedné, a nemocnosti dětí na Teplicku a Prachaticku jako modelové oblasti s postupně se snižujícím znečištěním ovzduší na straně druhé, 3. analýza vztahů mezi kvalitou životního prostředí a percepcí zdravotních rizik, které jsou s kvalitou životního prostředí nejtěsněji spojeny, 4. vyhodnocení celkových nákladů spojených s dopady na zdravotní stav dětí a srovnání výše celkových nákladů spojených s nemocností s hodnotami pro EU. Byly řešeny 4 projekty: Projekt 1: Znečištění ovzduší a nemocnost dětí. Projekt 2: Geneticky podmíněné faktory individuální vnímavosti ke znečištěnému ovzduší a nemocnosti dětí. Projekt 3: Percepce zdravotních rizik, ochota platit za snížení rizika onemocnění dětí v oblastech se znečištěným životním prostředím. Projekt 4: Hodnocení celkových nákladů poškození zdraví.
Environmentální vlivy na zdraví dětí
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Milcová, Alena ; Chvátalová, Irena ; Topinka, Jan ; Máca, Vojtěch ; Ščasný, Milan ; Melichar, Jan ; Braun kohlová, Markéta ; Novák, Jiří ; Nožička, Jiří ; Krejsová, Jana ; Skorkovský, Jiří ; Beneš, Ivan ; Šrám, Radim ; Solanský, Ivo ; Dostál, Miroslav
Cílem řešení tématu bylo stanovit riziko dlouhodobých účinků a změn v úrovni znečištění ovzduší na zdravotní stav dětí s použitím modelových souborů dětí z okresů Teplice a Prachatice. Pro zajištění cíle tohoto tématu byly řešeny 4 projekty: Znečištění ovzduší a nemocnost dětí, Geneticky podmíněné faktory individuální vnímavosti ke znečištěnému ovzduší a nemocnost dětí, Percepce zdravotních rizik, ochota platit za snížení rizika onemocnění dětí v oblastech se znečištěným životním prostředím, Hodnocení celkových nákladů poškození zdraví. Zpráva obsahuje popis výsledků jednotlivých projektů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.