Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst
Bláha, Jiří ; Panáček, M.
Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení turistických atraktivit historických měst o prohlídky historických krovů a dalších významných památek stavební historie v souvisejících půdních prostorách. Jde o vedlejší produkt dlouhodobých výzkumných aktivit zaměřených na stavební památky a péči o ně, projevy regionální kulturní diverzity a transfer historických technologických inovací v evropském prostředí. Cílem je rozšíření povědomí odborné i laické veřejnosti o tradičním stavebním tesařství, jeho mistrovských dílech, stavebním vývoji a uplatnění v městském prostředí. Zkušenosti z realizace prohlídkové trasy “Pod střechami chebských domů” zprovozněné v roce 2017.
Vývoj zastřešení kostela sv. Jakuba Většího v Brně
Bláha, Jiří
Podrobný přehled historických proměn zastřešení kostela od středověku až do současnosti s důrazem na poruchy a poškození renesančního krovu lodi, provedená opatření a výměnu konstrukce krovu v barokním období.
Život a dílo pražského tesaře Michaela Ranka
Bláha, Jiří
Úsporné krovy navržené na konci 20. let 19. století pražským tesařem uherského původu Michaelem Rankem (1770-1842) tvoří jakýsi spojovací můstek mezi tradičními hambalkovými krovy a novodobými vaznicovými konstrukcemi. Rychlému osvojení Rankových krovů mezi tesaři napomohla příbuznost s krovy tradiční hambalkové soustavy, snadnější manipulace s trámy menších profilů a v neposlední řadě i jednoduchost při výrobě a vztyčování. V průběhu druhé poloviny 19. století byly Rankovy krovy spolu s tradičními krovy hambalkovými vytlačeny novými progresivními konstrukčními soustavami, zejména všeobecně rozšířenými krovy vaznicovými.
Počátky a rozvoj vědeckého výzkumu historických krovů na evropské půdě
Bláha, Jiří
Přehled nejvýznamnějších evropských vědeckovýzkumných a publikačních aktivit ve výzkumu historických krovů od poloviny 19. století až do současnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.