Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití přípravků umožňujících kontrolované uvolňování hormonální látky v umělé reprodukci ryb
PECHA, Oldřich
Tato bakalářská práce byla zaměřena na identifikaci druhově optimálních přípravků na bázi PLGA mikročástic z hlediska délky a intenzity uvolňování a složení účinné látky (GnRHa, metoclopramide), která by našla využití v umělé reprodukci vybraných druhů ryb - štiky obecné (Esox lucius). V podmínkách Experimentálního rybochovného pracoviště, FROV JČU ve Vodňanech a táborské Štičí líhně ESOX s.r.o. probíhal první dvoutýdenní experiment, z něhož jsme dosáhly požadovaných výsledků u mlíčáků. O rok později se experiment odehrával opět v Táboře a nově v líhni v Mydlovarech. Tentokrát se soustředil na jikernačky. Během prvního výzkumu jsme dosáhli uspokojivých výsledků a potvrdilo se, že jdeme správným směrem. Jako nejúčinnější se prokázala kombinace GnRH spolu s dopamin antagonistou Metoclopramidem. U mlíčáků jsme nejlepších výsledků dosáhli aplikací 20?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1, kde jsme dosáhli pozitivních výsledků u všech sledovaných parametrů - zvýšený objem vyprodukovaného mlíčí, zvýšená pohyblivost a rychlost spermií, snížená koncentrace 11-ketotestosteronu. Během druhého experimentu zaměřeného na jikernačky jsme prokázali, že kombinace GnRH+MET v koncentraci 20?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1 má pozitivní vliv na dosažení ovulace, snížení doby latence a vyšší koncentrace 40?g GnRHa.kg-1+20 mg MET.kg-1 i na oplozenost a líhnivost jiker, avšak za cenu nižší plodnosti. Výsledky experimentů ukazují, že použitím kombinace a správné koncentrace GnRH s dopamin antagonistou je možné indukovat dozrávání gamet mlíčáku i jikernaček štiky obecné. U jikernaček však stále zůstává prostor pro zlepšení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.