Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Promna, Denisa ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Předmětem práce bylo vypracovat architektonicko – urbanistický návrh vstupního prostoru do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici. Návrh se zaměřuje na pochopení místa plného života studentů a vědců. Hlavní navrhovaný objekt vychází ze zlatého řezu – nejen architektonická hmota, ale i náplň budov pracuje s pochopením významu vzdělání. Předání vědomostí dalším generacím. Současný stav areálu je vytvořen samovolnou zástavbou bez bližšího urbanistického řešení. Nový objekt je situován do pozice, která vytváří jasný charakter místa s dominantou, ale zároveň respektuje stávající stav. Objekt se zaměřuje na setkání lidí s myšlenkou, nad knihou nebo v kruhu studijního kolektivu. V kontrastu s tím se pak objevuje odpočinek a relaxační prostor v přírodě. Ta je inspirací pro vytvoření zástavby a přitom se v objektu objevuje jistá racionalita ve volbě architektonického vyjádření. Rozhraní mezi městem (vytvořené člověkem) a přírodou je ztvárněno fórem v podobě disku - dialog. Spirituální přesah architektonického vyjádření nám umožní pochopit ono rozhraní a potenciál místa na okraji města Olomouce. Město - příroda.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Synková, Veronika ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Vytvářím nový hlavní vstup do areálu v Holicích. Rozšiřuji současný park a k pěší komunikaci situuji náměstí. Dva odlišné prostory jsou propojevy nezastavěným parterem stavby.
Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách
Čížová, Gabriela ; Dundáček, Josef (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Projekt zahrnuje návrh nového campusu pro firmu Y-Soft Brno. Návrh je situován na ploše bývalé střelnice v Brně-Pisárkách. Toto místo se nachází v dobré dostupnosti do centra Brna s výborným dopravním napojením na Velký městský okruh Brno a dálniční obchvat města. V campusu se nachází samotné sídlo firmy Y-Soft, firemní jídelna, penzion, restaurace, sportovní vybavenost a další služby. Budova ve tvaru Z je situována na východní stranu pozemku s výhledem na řeku. Dominantu objektu tvoří zejména zčásti porostlá zelená fasáda.
Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu
Velek, Jan ; Koutný, Jan (oponent) ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Budkeová, Branislava (oponent) ; Glosová, Dagmar (vedoucí práce)
Práce se zabývá formami bydlení a ubytování studentů a jejich vlivem na danou lokalitu.
Základní škola v Moravanech u Brna
Trojánek, Lukáš ; Blažek, Petr (oponent) ; Fišarová, Zuzana (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace na úrovni pro provedení stavby Základní školy v obci Moravany u Brna. V rámci přípravných studijních prací byl zpracován celý školní areál včetně venkovního sportoviště se zázemím, zpevněných ploch, parkovišť a doplňkových objektů potřebných pro chod školy. Předmětem této diplomové práce je pouze část hlavního objektu SO01 Základní školy a to část A. Jedná se o tří podlažní objekt s nosným podélným stěnovým konstrukčním systémem. Nosné části stěn a stropních konstrukcí je z železobetonu. Střešní konstrukce je řešena jako plochá s vnitřním odvodněním. Fasáda objektu je dělena dle podlaží, v prvním podlaží je řešena kontaktním zateplovacím systémem k obkladem z keramických pásků ve druhém a třetím nadzemním podlaží je navržena provětrávaná fasáda z cementovláknitých desek s barevným řešením. Předmětem návrhu je i řešení dopravy v klidu rozdělené do dvou parkovišť a terminálu pro vyzvedávání dětí.
Kreativní Brno - Kreativní Kraví Hora
Chybík, Ondřej ; Suchánek, Radek (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Projekt VUT 2020+ se zabývá celkovou strategií pro Vysoké učení technické v Brně s důrazem na lokalitu Kraví Hora.
The library - a catalyst for urban development
Juul, Helle
Prezentace: nusl-112762_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-112762_1 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.