Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interaktivní webová mapová aplikace budovy PF JU - Jeronýmova 8 a 10
DVOŘÁK, Petr
Bakalářská práce se zabývá tvorbou interaktivní webové mapové aplikace a analogového plánu budov děkanátu Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity, který sídlí na adrese Jeronýmova 199/8 a 200/10. Pro tento účel je využito geografických informačních systémů a samotná webová aplikace je publikována pomocí nástrojů systému ArcGIS Online. Základem tohoto projektu jsou inventarizovaná data zájmových budov. Ta jsou z části původně vnitrouniverzitní a z části získána vlastním úsilím. Součástí výstupu je i originální návrh značkového klíče. V práci je vypracován komentář k možnému využití plánu a provedeno zhodnocení a srovnání vytvořené aplikace s obdobnými projekty.
Výroba dámské konfekce
Kadlecová, Sylva ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Výroba dámské konfekce“ je zpracována ve formě architektonické a konstrukční studie a projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v městské části Brno – Židenice při ulici Rokytova. Celá stavba má působit kompaktním dojmem. Objekt je navržen pro módní značku Miu Miu. Z tohoto taky pramení celý koncept projektu. Stavba má být jednoduchá, s prvky minimalismu, výrazná barevnost a kontrast, přesto zachována elegantní forma. Jedná se o výrobní halu, zaměřenou na značkovou dámskou konfekci. Objekt je orientován jihozápadně, zasazen do mírně svažitého terénu. Stavba je třípodlažní. Svým charakterem jde o monolitický železobetonový skelet, doplněn o výplňové zdivo Ytong. Stavba je rozčleněna do několika provozních částí. V přízemní části stavby se nachází výrobní, skladovací a technický provoz. Ve 2. nadzemním podlaží jsou pak navrženy prostory vzduchotechniky a kanceláře se sociálním zařízením. Ve 3. nadzemním podlaží se nachází stravovací provoz, doplněn o sociální a hygienické zázemí a administrativní část.
Mateřská škola
Řehořová, Michala ; Bartolšicová, Eva (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v obci Chrast. Objekt je navržen v rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na jih. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepená. Nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem a stropy Porotherm. Střecha je plochá s krytinou z asfaltových pásů a říčního kamene.
Penzion pro seniory s pečovatelskou službou
Matějíčková, Veronika ; Rod, Michal (oponent) ; Hlavačka, Tomáš (vedoucí práce)
Navržený penzion pro seniory s pečovatelskou službou je situován do obce Měřín. Jedná se o zděný, nepodsklepený,dvoupodlažní objekt ze systému POROTHERM. Základové pasy jsou z prostého betonu. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou střechou. Rozměry budovy jsou 41,35 x 33,15 metrů.
Mateřská škola
Vojířová, Zuzana ; Moravcová, Eva (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v Jevíčku. Objekt je navržen v rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na severozápad. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a je částečně podsklepená. Nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem a stropy Porotherm. Střecha je plochá s krytinou z asfaltových pásů.
Polyfunkční rodinný dům - Ro/2k
Moj, Miroslav ; Svobodová, Sylvia (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Polyfunkční rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržená stavba je umístěna na parcelu č. 1104/25, k.ú. Teplice-Trnovany. Objekt polyfunkčního domu je tří podlažní s jedním podzemním podlažím . V 1. nadzemním podlaží se nachází čajovna, v ostatních nadzemních podlažích je jeden velký byt. Podzemní podlaží zajišťuje technický provoz objektu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.