Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci
Procházková, Bára ; Petr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Děd, Lukáš (oponent)
Bisfenol S (BPS) je environmentální polutant, který od roku 2011 nahradil v řadě plastových a papírových produktů bisfenol A (BPA) jako jeho bezpečnější "BPA-free" alternativa. Vzhledem k rychlé náhradě však nedošlo k podrobnému prozkoumání jeho potenciálních negativních účinků a vzhledem jeho strukturální similaritě s BPA řada studií předpokládá, že působí, stejně jako BPA, jako endokrinní disruptor. Jeho užití je široké a BPS je celosvětově rozšířen, nachází se v životním prostředí a byl detekován v tkáních zvířat i člověka. Nicméně celkový vliv BPS na organismus zůstává nejasný, tato práce se soustředí na shromáždění dostupných zdrojů o jeho vlivu na reprodukční schopnost a jeho souvislost s metabolickými poruchami.
Book of abstract of XXIIIrd Symposium of immunology and biology of reproduction
Kubátová, Alena
This Symposium was mainly focused on diabetes melllitus type 1 (mouse and human model), gene expression during spermatogenesis and spermiogenesis,\nrole of tetraspanins family and other proteins in sperm-egg interaction, role of estrogen receptors (sperm cells) and bisphenol S (oocytes).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.