Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni
Gebhart, Martin ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
NÁZEV PRÁCE: Biologické a sociální faktory hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni AUTOR: Bc. Martin Gebhart KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce se zabývá zmapováním biologických a sociálních faktorů hráčů ledního hokeje na různé výkonnostní úrovni v kategorii mužů. Definuje odlišnosti hodnot, které vznikají z u těchto faktorů při změně výkonnostní úrovně a stavby týmu. Práce dále charakterizuje stavbu týmu z hlediska základních biologických i sociálních ukazatelů, stanovuje profil hráče, který je charakteristický pro danou výkonnostní úroveň. Práce zkoumá základní biologické parametry hráče, předpoklady ke sportovnímu výkonu, a to zejména z hlediska somatotypu. Dále také seznamuje se sociálními problémy sportu, vlastnostmi sportovního kolektivu a zabývá se organizací soutěží ledního hokeje, především zrušením některých soutěží kategorie juniorů a reorganizací soutěží krajské ligy mužů. KLÍČOVÁ SLOVA: Biologické faktory, Sociální faktory, Somatotyp, složení týmu, lední hokej
Biologické a sociální charakteristiky rodiček v České republice
Kaplanová, Helena ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Cílem práce je postihnout vývoj vybraných demografických ukazatelů a jejich srovnání v dlouhodobém časovém období nebo ve vybraných letech charakterizující narozené děti a jejich matky - rodičky na území České republiky. Ukazatele jsou rozděleny podle toho, co popisují, na biologické charakteristiky, sociální charakteristiky a zdravotní charakteristiky. Mezi analyzované biologické charakteristiky patří věk, četnost, pořadí narozených a parita rodiček. Mezi zkoumané sociální charakteristiky patří rodinný stav a vzdělání. V rámci zdravotních charakteristik se práce věnuje těhotenství a porodu, užívání návykových látek a bezdětnosti. Dále je popsán vývoj zmiňovaných charakteristik a jejich kombinací pro kraje České republice podpořený shlukovou analýzou, která potvrdila regionální diferenciaci. K významným zjištěním patří, že stále pokračuje posun rodiček do vyšších věkových skupin, stoupá podíl narozených mimo manželství, zvyšuje se zastoupení žen s vyšším vzděláním a zvyšuje se podíl ukončení porodů císařským řezem. Na závěr práce je připojen popis současné typické rodičky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.