National Repository of Grey Literature 78 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Number of visitors of historical monuments in regions of the Czech Republic in 2016-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Fulltext: Download fulltextPDF
Number of visitors of historical monuments in regions of the Czech Republic in 2016-2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.
Fulltext: Download fulltextPDF
Management System for Sports Teams
Nowak, Jakub ; Kajan, Michal (referee) ; Korček, Pavol (advisor)
The thesis is focused on problematic of sports team management. It analyzes sports team‘s needs and requirements for a system, which could help them to organize their team activities and issues. Thesis includes an implementation of such system and its marketing strategy for future development purposes. Whole system is built on a web application basis using PHP programming language and relational database server MariaDB. System is available online for public use. It is monitored continuously and its expansion and development is based on feedbacks from its users.
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Platilová, Ivana, ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Arts - theatres, musical ensembles,exibitions. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Fulltext: Download fulltextPDF
BUSINESS PLAN - Developing an Attedance Software
Indra, Jan ; Brauner, Roman (referee) ; Heralecký, Tomáš (advisor)
My Bachelor Thesis will contain a professional description of the creation of a web application, designed for the planning of the breakdown of the work attendance. I elaborate the theoretical starting point, the description of the application creation, the sales marketing strategy and the assumption of financial balance, coupled with development and profits.
A design of a portion of a prototype of a new attendance system
Florians, Patrik ; Lipták, Ľuboš (referee) ; Neuwirth, Bernard (advisor)
Topic of this thesis discusses a proposed implementation of a part of a newly developed attendance system’s prototype for a company Global IT Center s.r.o. Theoretical section of the thesis includes various methods based on which an analysis of a current state and a proposal of a solution, which are located in later sections of this document have been formulated. An attendance system typically consists of multiple key components, however this thesis’ content includes only an analysis and a proposed implementation of a software part of the system – an attendance application. An analysis of a current state part includes a detailed analysis of a solution currently implemented in the company. The last part of this thesis – proposed solution includes a description of proposed implementation, which was implemented and tested using multiple technologically diverse environments.

National Repository of Grey Literature : 78 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.