Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sborník Muzeum a současnost Středočeského muzea v Roztokách v letech 1978-1993.
Haken, Jiří ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Schöttner, Jan (oponent)
Úvod bakalářské práce bude věnován vzniku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, jeho lokálnímu i národnímu významu a vlivu na tehdejší vědecké a umělecké působení osobností s muzeem spojených. Dále také první vědecké činnosti okruhu Středočeského muzea ve zpravodaji v letech 1965-1976. Hlavním tématem práce bude studie sborníků Muzeum a současnost, které vydávalo Středočeské muzeum v letech 1978-1993. Jaké osobnosti jsou se sborníkem spojovány, kteří autoři se publikují ve sbornících opakovaně, jaký byl význam sborníku na různých úrovních. Dále vývoj těchto vědeckých publikací ve vztahu k politické situaci. Závěr práce bude zacílen na shrnutí jednotlivých faktů, hodnocení významu instituce a sborníku Muzeum a současnost a jeho přeměnu v porevoluční Středočeský vlastivědný sborník.
Činnosti dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako odvětví sportu
Šrubařová, Magdaléna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Engelthalerová, Zdeňka (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí nejvhodnější předpoklad pro tento sport.
Činnosti dětí předškolního věku, vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako sportovního odvětví.
Šrubařová, Magdaléna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí nejvhodnější předpoklad pro tento sport.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.