Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Apodizace Braggových vláknových mřížek vyráběných UV expozicí přes fázovou masku
Burian, Tomáš ; Hejátková, Edita (oponent) ; Urban, František (vedoucí práce)
Tato práce popisuje problematiku vláknových mřížek, zaměřuje se především na využití Braggových mřížek v senzorice. Popisuje druhy výroby vláknových mřížek, především metodu zápisu pomocí fázové masky. Další část pojednává o možnostech využití apodizace v optických vláknových systémech. Zabývá se různými funkcemi, kterými lze apodizaci znázorni. Navazující část popisuje princip moaré, především způsob překrytí dvou fázových masek s rozdílnou periodou.
The Point-by-Point fiber diffraction structures
Valášek, Martin ; Čučka, Milan (oponent) ; Urban, František (vedoucí práce)
The diploma thesis described the basic principles and characters of the long period fiber gratings (LPFGs). Our concern was to describe basic mathematical description of these gratings needed to their modelation and simulation. Consequently some exact models leading to changes in the shape of the spectrum LPFGs were suggested, these methods were the chirping, apodization and changes in the average refractive index navg. In the Matlab environment, programes for counting the important parametres LPFGs were created and meanwhile each model leading to the change in the shape of the spectrum was simulated.
Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek
Mišurec, Jan ; Holík, Milan (oponent) ; Urban, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na apodizované Braggovy vláknové mřížky. Popisuje jednotlivé používané apodizační profily Braggových vláknových mřížek a matematické funkce jednotlivých apodizačních profilů. Graficky jsou ukázány průběhy vybraných profilů apodizace a jejich schodové aproximace. Další část práce je zaměřena na simulaci Braggových mřížek, které jsou apodizovány různými apodizačními funkcemi. Výsledné hodnoty jsou graficky zpracovány a vyhodnoceny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.