Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Animace kultury ve výchově a vzdělávání
Cihlářová, Kristýna ; Valenta, Josef (vedoucí práce) ; Kasíková, Hana (oponent)
Diplomová práce: Animace kultury ve výchově a vzdělávání Vypracovala: Kristýna Cihlářová 2011, KPED FFUK Abstrakt V současné době některé kulturní instituce realizují své strategie zpřístupňování kulturních služeb a umění veřejnosti. Jedním z článků těchto strategií je i vytvoření koncepcí výchovných a vzdělávacích programů resp. animačních programů pro školy. V naší práci definujeme animaci kultury a její místo a funkci ve výchově a vzdělávání. Zaměřujeme se na konkrétní typ vzdělávacího programu, na tzv. animační program pro 1. a 2. stupeň ZŠ probíhající v různých typech kulturních institucí. Rozebíráme tvorbu a způsob vedení animačního programu ze dvou úhlů pohledu, z teoretického a praktického - prostřednictvím rozhovorů se současnými tvůrci animačních programů a prostřednictvím pozorování příslušných programů. Oba pohledy konfrontují ideální a reálný stav této problematiky. V závěru práce nabízíme praktická doporučení, která reagují na artikulované problémy při tvorbě a vedení programu. Animace kultury ve výchově a vzdělávání má sloužit jako pomocná příručka všem těm, kteří se chystají připravovat či vést animační programy pro ZŠ. Klíčová slova: animace kultury, kulturní instituce, kultura, umění, animační program, výchova uměním
Animace jako součást produktu vybraného hotelu
JANČOVÁ, Alžběta
Bakalářská práce je zaměřená na animaci jako součást produktu vybraného hotelu. Jejím cílem je specifikovat místo animace v produktu hotelu včetně zdůvodnění jejího významu v procesu uspokojování potřeb hotelových hostů. Prostřednictvím výsledků z provedené analýzy podmínek poskytování animačních služeb vybraným hotelem byl sestaven návrh, jako možnost zvýšení standardu těchto služeb. Pro provedení této analýzy byl vybrán Wellness hotel Frymburk.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.