Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané varianty ekologického zemědělství
STŘELEČKOVÁ, Lucie
Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat vybrané směry ekologického zemědělství, vzájemně je porovnat a zjistit jejich možné přínosy pro společnost. Bakalářská práce je psána stylem literární rešerše. Pro charakteristiku byly vybrány směry systém ANOG, makrobiotické zemědělství, zemědělství mazdaznan a veganické zemědělství, které řadíme mezi krajní varianty ekologického zemědělství. Tyto směry se řídí pravidly klasického ekologického zemědělství, ale odlišují se od něj nejen svou filozofií, ale i některými svými způsoby hospodaření. Vybrané směry zaujímají pouze malé procento z celkové plochy celého ekologického zemědělství a jsou provozovány většinou na nekomerční bázi. Bakalářskou práci tvoří v první části popis a rozšíření ekologického zemědělství v Evropě a ve světě. V další části jsou popsány jednotlivé krajní varianty ekologického zemědělství. V závěru bakalářské práce jsou charakterizované směry porovnány a je naznačen jejich vliv na dnešní společnost.
Biologická kontrola chorob rostlin: 9. odborný seminář 24. 10. 2012
Věchet, Lubomír
Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek shrnující přehled legislativních požadavků pro oblast ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výživa a hnojení ekologických výsadeb jabloní: certifikovaná metodika
Kurešová, Gabriela ; Mézsáros, Martin ; Raimanová, Ivana ; Neumannová, Adéla
Metodika představuje ucelený návod pro výživu a hnojení jádrovin se zaměřením na ekologickou produkci. Zároveň představuje nově vyvinutá speciální hnojiva využitelná jak pro listovou výživu, tak pro fertigaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství
Kurešová, Gabriela ; Raimanová, Ivana ; Trčková, Marie
Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o jejich racionálním použití v listové výživě. Nové přípravky byly vyvinuty ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a Siga, a.s.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Hejcman, Michal ; Šarapatka, Bořivoj
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství. Výsledkem by měl být ucelený a komentovaný přehled, který bude využitelný při určování potřeb výzkumu a vývoje a k případnému metodickému vedení výběru vědecko-výzkumných projektů. Obsah studie: Biodiverzita v agroekosystémech ekologického zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice ekologické zemědělství a biodiverzita. Travní porosty a ekologické zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice travní porosty a ekologické zemědělství. Literatura použitá v úvodních statích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.