Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koncepce rozvoje výuky informační gramotnosti v medicíně : se zvláštním zřetelem na její implementaci do akademického prostředí (curricula) na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Kieslingová, Kateřina ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Diplomová práce se zabývá vybranými teoretickými východisky informační gramotnosti, na něž navazuje analýza stavu výuky informační gramotnosti na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Cílem práce je popsat celý proces zapojení Ústavu vědeckých informací 2. LF do informačního vzdělávání. Diplomová práce v teoretické rovině nejprve seznamuje se základní terminologií a informační gramotností z pohledu medicíny. v práci jsou také uvedeny výsledky dotazníkových průzkumů organizovaných komisí IVIG, zaměřených na aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání. Neméně důležitou je i kapitola věnovaná knihovníkovi v roli lektora. Následuje kapitola věnovaná informačnímu vzdělávání na jiných vysokých školách v České republice. v praktické části je představena výuka na 2. lékařské fakultě, na které se podílí knihovna. v uvedené části jsou detailně popsány jednotlivé předměty. v závěru jsou formulována některá doporučení k zdokonalení probíhající výuky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.