Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Time and Frequency Transfer Using Satellite Based Augmentation System GAGAN
Pánek, Petr ; Kuna, Alexander
Aided Geo Augmented Navigation) is an Indian SBAS (Satellite Based Augmentation Systems). In contrast to the European EGNOS, this system already supports the navigation function and it transmits signals both in L1 and L5 frequency channels. We used the GAGAN signals for an experimental common-view time transfer between IPE Prague and PTB Braunschweig which is a distance of 370 km and we also tested the time transfer properties using a single clock common-view. The L1 and ionosphere-free code measurements have markedly lower accuracy compared to a GPS common-view because of rather narrow bandwidth of the SBAS signal in L1 frequency channel. L5 code measurement provides much better precision. It results from the single clock common-view that the observed fluctuations can be described as white noise with standard deviations of 6 ns, 1.3 ns and 14 ns for L1, L5 and ionosphere-free combination. The results obtained from the carrier phase measurements are promising. The single clock common-view precision was approximately 30 ps RMS even for the ionosphere-free combination.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO ; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.
Nadřízený software pro autonomního závodního robota
Krejsa, Jiří ; Věchet, Stanislav ; Ondroušek, V.
Článek popisuje vyšší stupně softwaru které slouží k řízení autonomního mobilního robotu při úloze pohybu po parkových cestách. Úlohou je autonomně navigovat na cestě v předdefinované mapě pomocí senzorických dat. Článek podává detailní informace o vývoji softwarových nástrojù a naše zkušenosti s různými způsoby získávaní senzorických dat.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.