Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Energy balance of corona in black-hole accretion disks
Tynianskaia, Valeriia ; Bursa, Michal (vedoucí práce) ; Svoboda, Jiří (oponent)
X-ray záření pocházející z nejvnitřnějších regionů jáder aktivních galaxií svědčí o prezenci horké složky plynové struktury, která je umístěná těsně nad centrální černou dírou. Konkretní poloha a geometrie takové struktury, tzv. koróny není zatím známá a v literatuře byly široce zkoumany její rozmanité konfigurace. Jeden z předpokládů o geometrii koróny je takový, že koróna je představována jakožto kompaktnější oblast umístěná na ose symetrie černé díry (lamp-post model). Jiná možnost je představovat korónu jako rovinu, z obou stran obklopující akreční disk. Další předpoklady o tvaru koróny obsahuji něco mezi předchozímí dvěma možnostmi a mohou se kombinovat s komolým diskem. Jedná z klíčových otázek, která se avšak málokdy pokládá, je otázka energe- tického zásobování koróny, tj. odkud koróna čerpa svou energii. Za předpokladu o disku jako o jediném zdroji energie v akreujícím systému a taktéž o tom, že jeho iterní energie je částečně vyzařovaná a částečně přenesená magnetickými polí, odvodili jsme ze zachování energie omezení, která můžou být kladená na geome- trii koróny. Nakonec, snažíme se vyšetřit celkové vyzarováné spektrum systému složeného z černé...
A one-parametric formula relating the frequencies of twin-peak quasi-periodic oscillations
Török, G. ; Goluchová, K. ; Šrámková, J. ; Horák, Jiří ; Bakala, P. ; Urbanec, M.
Timing analysis of X-ray flux in more than a dozen low-mass X-ray binary systems containing a neutron star reveals remarkable correlations between frequencies of two characteristic peaks present in the power-density spectra. We find a simple analytic relation that well reproduces all these individual correlations. We link this relation to a physical model which involves accretion rate modulation caused by an oscillating torus.
Epicyclic oscillations of thick relativistic disks
Horák, Jiří ; Straub, O. ; Šrámková, E. ; Goluchová, K. ; Török, G.
We study epicyclic oscillations of thick relativistic tori with constant specific angular momentum distribution using the finite element numerical method. We have compared frequencies of the axisymmetric and non-axisymmetric modes with the analytic formulae obtained by Straub and Šrámková (2009) and Fragile et al. (2016). We have found excellent agreement in the case of axisymmetric radial epicyclic modes. In the case of the axisymmetric vertical epicyclic modes and non-axisymmetric modes in general, the analytic approximation agrees with numerical results only for tori of moderate thicknesses. Our analysis also revealed an instability of the thick constant angular momentum tori with respect to the radial epicyclic oscillation.
On oscillations in turbulent accretion disks: I. A general approach
Horák, Jiří
In the article a general theory of a wave propagation in a turbulent media is reviewed.
Porovnání modelů relativistické čáry železa
Svoboda, Jiří ; Dovčiak, Michal ; Goosmann, René ; Karas, Vladimír
Analýza profilu široké čáry železa v rentgenových spektrech aktivních galaxií a mikrokvasarů nám umožňuje určit spin černé díry. Porovnávame výsledky pro dva rentgenové zdroje, MCG-6-30-15 a GX 339-4, se širokou čárou železa pomocí současných modelů relativistické čáry v programu XSPEC - LAOR a KYRLINE.
O vzájemných vazbách mezi kHz QPOs
Török, G. ; Bursa, Michal ; Horák, Jiří ; Stuchlík, Z. ; Bakala, P.
Na základě analýzy dat QPO frekvencí zdroje 4U1636-53 a pěti dalších zdrojů ukazujeme, že páry QPO jsou detekovány zejména v okolí přechodových bodů, kde se mění některé vlastnosti QPO, zejména amplituda a koherence QPO.
Kinetický model kvasiperiodických oscilací plynných prstenců
Hadrava, Petr
Metoda "1+1/2 -dimensionalní" dynamiky neideálního plynu je užita k modelování orbitujícího disku v souvislosti s kvasiperiodickými oscilacemi v rezonanci 3:2. Je ukázáno, že charakteristické frekvence oscilací jsou ovlivněny vnitřním stupněm volnosti odpovídajícím smyku v prstenci a také mírou relaxace.
Formation of eccentric disks around black holes
Hadrava, Petr ; Řezáč, R. ; Oestgaard, E.
The formation and evolution of eccentric disks around black holes due to explosion of a companion on an eccetric orbit is modeled by means of exact general-relativistic N-particle treatment. It is shown that in spite of the generally accepted view that the debris must be quickly smeared out to a circular accretion disk.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.