Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výzkumná zpráva. Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Cílem práce bylo ověřit možnost pozorování stukturních detailů ve vzorcích B4C - Ti keramiky s 1 % titanu na základě 3D modelů z výpočetní tomografie. V laboratoři byl touto metodou zkoumán vzorek Sps_025: Keramika B4C + 1Ti, 1800°C, 2 min, ve tvaru válce o průměru 12 mm a výšce 10 mm.
Evaluation of self-healing in concrete by means of analytical techniques
Aspiotis, K. ; Sotiriadis, Konstantinos ; Kumpová, Ivana ; Mácová, Petra ; Badogiannis, E. ; Tsivilis, S.
In the present work, the self-healing process in concrete was evaluated using analytical techniques. For this purpose, two concrete mixes of different composition (one used as reference) were prepared with a W/B of 0.45. The self-healing process was triggered by the introduction in the concrete mix of a commercial expansive admixture (calcium sulfo-aluminate), two dicarboxylic acids, and sodium carbonate salt. After 28 days curing in water, the specimens were artificially cracked (crack width ≈ 400 μm) and then again water-cured for 40 days until self-healing occurred. The progress of self-healing was investigated with a stereo-microscope at 40, 50 and 60 days. The efficiency of the process was evaluated using micro-Raman spectroscopy and X-ray micro-computed tomography (XmCT). Significant reduction in the crack width was observed as a result of filling the crack with calcite generated during the self-healing process. In some cases, the crack was completely healed. The experimental methodology used provided new insights into the evolution of the self-healing phenomenon in concrete.
Kvantifikace změn v mikrostruktuře vápenných cementových past vystavených síranovému prostředí za nízkých teplot
Sotiriadis, Konstantinos ; Hlobil, Michal ; Machová, Dita ; Mácová, Petra ; Viani, Alberto ; Vopálenský, Michal
Vzorky cementové pasty na bázi směsného cementu s příměsí vápence byly uloženy do roztoku síranu hořečnatého po dobu 6ti měsíců při teplotě 5°C za účelem monitorování vývoje síranové koroze a jejího vlivu na mikrostrukturu. Rozsah koroze byl vyhodnocen několika různými technikami. Vzorky pasty byly v měsíčních intervalech skenovány rentgenovou tomografií za účelem nedestruktivní kvantifikace struktury pórů a rozsahu poškození, současně s popisem fázových změn v mikrostruktuře za pomoci rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie. Zkoušení tlakové pevnosti potvrdilo vliv koroze na mechanickou odolnost vzorků. Výsledky ukazují rychlý průběh degradace šířící se v nepravidelném pásu a způsobený primárně vlivem vytvoření rozpínavých korozních produktů na bázi síry, následnému vzniku trhlin a ztrátě vnitřní soudržnosti materiálu. V poškozených částech byl potvrzen výskyt jak ettringitu a thaumasitu, tak i sádrovce.
Tomografický výzkum historických kovových náramků
Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři byly touto metodou zkoumány dva kovové náramky z mosazi s postříbřeným povrchem. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby a případných poškození, případně řešení napojení stříbrné vrstvy.
Keltské meče
Kumpová, Ivana
Práce byla zaměřena na vytvoření metodiky využívající rentgenové (RTG) tomografické zobrazování pro průzkumy historických artefaktů na bázi kovů. V laboratoři RTG tomografie byly touto metodou zkoumány dva objekty – byly provedeny dvě tomografie raně středověkého meče v prekonzervační fázi doplněné o testovací měření bronzového náramku ze stejného období. Průzkum byl proveden za účelem odhalení technologie výroby, výzdoby a případných poškození.
Beton s ocelovou výztuží
Kumpová, Ivana ; Jandejsek, Ivan ; Vavřík, Daniel
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů deseti vzorků betonu s různým obsahem ocelové výztuže a různou technologií výroby. Z těchto modelů byly dále vypočteny objemové poměry jednotlivých složek (beton:výztuž:póry) a směrové rozložení jednotlivých vláken.
Měření dlouhých kostí
Kumpová, Ivana ; Vavřík, Daniel
Práce byla zaměřena na RTG tomografii a vytvoření 3D počítačových modelů historicky cenných dlouhých kostí. Vybrané řezy z rekonstruovaných dat v 50% a 35% délky každé kosti a kompletní 3D rekonstrukce všech vzorků byly nahrány na dodané médium ve formátu DICOM a předány zástupci objednatele spolu s rozsáhlým protokolem o provedeném měření.
Velké neporušené vzorky ze dvou horských povodí : infiltrační experimenty a snímky počítačovou tomografií
Sněhota, M. ; Dohnal, M. ; Císlerová, M. ; Tesař, Miroslav
V tomto příspěvku jsou uvedeny postupy a výsledky infiltračních experimentů provedených na dvou velkých neporušených vzorcích půd odebraných v oblastech horských oblastí České republiky. Cílem experimentů bylo především zjistit charakter proudění a pomocí inverzního model odhadnout hydraulické charakteristiky půdních vzorků. Tato měření byla součástí ověřovací série pokusů prováděných pomocí automatizované experimentální aparatury vyvinuté na pracovišti ČVUT.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.