National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
X-ray nano computed tomography of structured polymeric biomaterials
Kalasová, Dominika ; Oberta,, Peter (referee) ; Kataja, Markku (referee) ; Kaiser, Jozef (advisor)
Tato práce se zaměřuje na pokročilou zobrazovací technologii, rentgenovou počítačovou tomografii (CT). Tato nedestruktivní technika je využívána pro výzkum různých biomateiálů ve tkáňovém inženýrství a materiálové vědě obecně (skafoldy, polymery, keramické materiály, kompozity aj.). Vizualizace a kvantifikace ve 3D jsou výhodné v rámci multidisciplinárního přístupu, který je často v těchto odvětvích uplatňován. Záměr této práce lze rozdělit do dvou oblastí. Prvním tématem je optimalizace měřicí procedury různých měkkých materiálů pomocí CT s laboratorními rentgenovými zdroji. To zahrnuje převážně zobrazování ve fázovém kontrastu, konkrétně metodu volného šíření záření (VŠZ). Tato práce teoreticky popisuje VŠZ a demonstruje tento jev na řadě experimentů. Následné nezbytné zpracování dat získaných VŠZ je implementováno a vyhodnoceno na základě míry zlepšení obrazových dat. Druhé téma ukazuje konkrétní aplikace CT v materiálovém inženýrství. Několik studií s různými CT zařízeními ukazuje příklady možných aplikací a obrazového zpracování. Příklady korelace CT dat s jinými doplňkovými technikami ukazují, jak může být CT aplikována v multioborovém přístupu ke komplexnímu řešení vědeckých problémů.
Possibilities of using 4D computed tomography in fracture tests
Kumpová, Ivana ; Fíla, Tomáš ; Koudelka, Petr ; Rozsypalová, I. ; Keršner, Z. ; Kytýř, Daniel ; Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel ; Vyhlídal, M. ; Drdácký, Miloš
The paper presents the study of the internal structure and fracture properties of selected quasi-brittle building materials subjected to temperature changes and the possibility of applying the method combining bending fracture tests and time-dependent computed tomography (4D CT). The tested specimens were subjected to hightemperature effects and subsequently tested by a four-point bending during 4D CT. Thus, 3D image information was obtained in different phases of loading and material damage. Comparative compression strength measurements were also performed. These results are in good agreement
Processing of tomographic data by principal component analysis method for archaeological applications
Prokop, David ; Žídek, Jan (referee) ; Pořízka, Pavel (advisor)
Rentgenová počítačová tomografie je metoda sloužící ke 3D zobrazování vnitřní struktury objektů. Mikrostruktura objektů ukrývá důležité informace, které mohou být použity k jejich charakterizaci. Tato práce podává spojení mezi datasety získanými pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie a oblastí statistického zpracování dat. Výstupem metody, pak bude klasifikace vzorků na základě informací o jejich mikrostruktuře. Z výsledků klasifikace vzorků, pak můžeme vyvodit různé hypotézy týkající se původu vzorků. Tato práce by mimo jiné mohla sloužit jako takový nový vhled do problematiky kombinace dat různého původu, pomocí metod statistické analýzy.
Reduction of metal artifacts in CT data with submicron resolution
Víteček, Jiří ; Mézl, Martin (referee) ; Jakubíček, Roman (advisor)
This diploma thesis deals with reduction of metal artifacts in CT data with submicron resolution. The first part of this thesis briefly describes x-ray computed tomography followed by the description of artifacts of tomographic images and existing approaches of the reduction of metal artifacts. In the second part proposed methods of reduction of metal artifacts and their implementation in Matlab programming environment are described. Finally functionality of algorithms is tested on a newly created database and the results are compared, evaluated and discussed.
X-ray computed tomography analysis of four test specimens of concrete before and after the frost-resistance test
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula
The non-destructive 3D X-ray computed tomography method was used to visualize the structure and baseline analysis of changes in the internal construction of two samples of concrete, four test bodies subjected to the frost resistance test. The analyzed samples were scanned on the Nikon Metrology XT H 450 2D / 3T CT Scanner. CT imaging was performed using CT Pro 3D software. The visualization, the preparation of tomographic sections, the analysis of the pore space and the measurement of the dimensions of the test of the bodies were elaborated in VGStudio MAX 2.2 software.
Determination of measurement uncertainties of holes in steel components by X-ray computed tomography
Blažek, Pavel ; Šperka,, Jiří (referee) ; Kalasová, Dominika (advisor)
This thesis deals with determination of uncertainties of dimensional measurements in X-ray computed tomography. CT measurement process involves a lot of steps and is affected by a lot of factors, which depend not only on the CT system parameters but also on the measured sample and the operator. All of this influences the resulting uncertainty. Experimental method involving calibrated workpieces allows to determine the uncertainty without perfect knowledge of the influence factors. This method is described in standards ISO 15530-3 and VDI/VDE 2630 2.1. The aim of this work is to experimentally determine the uncertainty of tomographic measurement of dimensions of holes of selected workpiece on a CT device GE phoenix v|tome|x L240. Hence, a demonstration workpiece has been designed and manufactured. The dimensional CT measurements of inner and outer diameters have been performed on this sample. The reference measurement has been performed using a length measuring machine SIP 1002. The uncertainty of measurement depending on penetration thickness of the material has been determined.
Analysis of Baroque sculpture based on X-ray fluorescence imaging and X-ray\ncomputed tomography data fusion
Vavřík, Daniel ; Kumpová, Ivana ; Vopálenský, Michal ; Lauterkranc, J.
It is advantageous to combine information about geometry and the inner structure of historical artifacts with information about the elemental composition of decorative layers, typically covering historical wooden sculptures. X-ray computed tomography describing artifact structure is quite common and easy. Standard X-ray fluorescence (XRF) analysis of decorative layers is typically done for several selected spots of the artifact’s surface utilizing single pad detector. XRF imaging fully describing the surface’s elemental composition is commonly done for flat objects, while time consuming XRF tomography is applied to relatively small objects. It will be shown in this work that an effective fusion combination of XRF imaging and X-ray tomography describing the whole object can be realized even when using a limited number of XRF images.
Optimization of acquisition parameters in radiography and tomography
Vopálenský, Michal ; Vavřík, Daniel ; Kumpová, Ivana
Contrast in radiographic images is one of the most important parameters both in radiography and tomography. This paper investigates the possibility of adjusting the radiographic parameters, in particular the accelerating voltage of the X-ray tube, in order to maximize the difference in the detected intensity in response to the change in the thickness of the investigated object. Simplified model is used that allows finding the optimal operating point for the given material and thickness without an apriory knowledge about the X-ray spectra, detector response and the material composition. It is shown that in case of small changes of thickness, the optimum is met when the detected intensity behind the object of certain thickness is at approx. 37 % of the full range (i.e., of the value that would be measured under the same conditions in the absence of the object). In spite of simplifications made, the theoretical model shows a very good correspondence with the experimental data. A brief consideration is made on the case of a general difference in thicknesses.
Visualization of the internal structure of concrete based on brick recyclate using X-ray computed tomography
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie
Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů a analýza pórového prostoru byla zpracována v softwaru VGStudio MAX 2.2.
Noise reduction for low dose CT data
Holub, Zbyněk ; Odstrčilík, Jan (referee) ; Chmelík, Jiří (advisor)
The aim of this work is comparing of methods which are used for filtration of low dose CT images. This filtration is realized due to suppress of noise in final image and better visble of details. This work contains design and realization of selected filtration methods. Wiener´s correction coefficient and filtration with usage of WAVELET TRANSFORM are introduced in detail view. These methods are created in Matlab®; with the option to set para-meters of filteres. The filters are tested on 3D CT lungs image data. In the end of this work is a ranking of filter‘s quality and choosen of the most optimal approach.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.