Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dvě téměř zapomenuté osobnosti zpravodajské a odbojové činnosti v československo-jugoslávských kontaktech za druhé světové války: František Hieke a Aleksandar Gjurić
Sovilj, Milan
Předkládaný text se zabývá zpravodajskou a odbojovou činností československého důstojníka Františka Hiekeho a československého lékaře jugoslávského původu dr. Aleksandra Gjuriće, kteří za druhé světové války působili v Protektorátu Čechy a Morava a na jugoslávském území. Příspěvek nevychází jen z archivních pramenů, ale i ze zachovaných memoárových záznamů a vzpomínek svědků tehdejších událostí.
Každodenní život českých (československých) letců ve Velké Británii v letech 1939-1945
Krausová, Markéta ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Autorka ve své práci analyzuje každodenní život československých letců, příslušníků RAF, ve Velké Británii. Vzhledem k obsáhlosti této problematiky se zaměřuje pouze na určité oblasti života československých pilotů a dalšího personálu Královského letectva ve Velké Británii. Jedná se především o úroveň ubytování, stravování, oslavy, uniformy, hodnosti a platy. Neopomíjí ani vztah k anglickým ženám- příslušnicím pomocných složek britské armády. Autorka přitom vychází z archivních materiálů, především ze zdrojů Vojenského ústředního archívu v Praze, a z rozsáhlé odborné literatury.
Antisemitismus v československé zahraniční armádě: vzpomínání aktérů
Sedlická, Magdalena ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Michela, Miroslav (oponent)
V úvodu se diplomová práce věnuje vývoji antisemitismu v českých zemích od konce 19. století do sklonku druhé republiky, kdy došlo k jeho výraznému nárůstu. Hlavním jádrem práce je antisemitismus v československé zahraniční armádě ve Francii, Středním východě a Velké Británii za druhé světové války. Zaměřuje se především na konkrétní protižidovské projevy a útoky. Rovněž zachycuje reakce vojenského velení a politických představitelů na některé z antisemitských incidentů mezi vojáky. Popisuje situaci židovských vojáků a krizi armády po jejím příchodu do Velké Británie. V neposlední řadě se zabývá i nesouhlasem sionistických organizací v Palestině se vstupem židovských vojáků do československé zahraniční armády.
Stavba a bourání "mostu mezi Východem a Západem". Československo mezi velmocemi v roce 1944
Smetana, Vít
Tato studie dokládá, že rok 1944 byl v rámci československé zahraniční politiky výjimečným, když během něj – a právě jen během něj – proklamovalo exilové vedení svou ambici sehrávat úlohu „mostu mezi Východem a Západem“. Do konce roku se však jednoznačně proti postavil SSSR a spolu s ním komunistické vedení v Moskvě. Následovalo ochablé podvolení se a stále jednoznačnější orientace na Východ.
Češi a odsun Němců. Nucené migrace obyvatelstva první poloviny dvacátého století, mezinárodní náhled a soulad odsunu sudetských Němců s Postupimskou konferencí.
Nebřenský, Jakub ; Voráček, Emil (vedoucí práce) ; Veselý, Zdeněk (oponent)
Záměrem této závěrečné práce je zjistit zda často diskutovaná otázka o vysídlení německy hovořícího obyvatelstva byla v souladu s Postupimskou konferencí. První část práce se týká teorie migrace s výrazným zaměřením na migrace nucené a přehled událostí, které se konaly v první polovině dvacátého století. Druhá část pak směřuje konkrétně na téma odsunu Němců z Československa, jeho právní aspekty a zmiňuje tzv. "Benešovy dekrety".
Česká nebo československá armáda? Slováci v čs. zahraničních jednotkách za 2. světové války
Maršálek, Zdenko
Článek je věnován problematice zastoupení Slováků v čs. zahraničních vojenských jednotkách za 2. světové války na Západě i na východní frontě a jejímu vývoji v průběhu války.
Československo-polská konfederace v názorech domácího odboje
Koura, Petr
Studie zkoumá pohled domácího komunistického i nekomunistického odboje na československo-polské sbližování za druhé světové války a na projekt československo-polské konfederace.
Vztahy československých a polských vojáků za 2. světové války. Některé aspekty
Friedl, Jiří
Vztahy mezi československých a polskými vojáky během 2. světové války.
Československá armáda za druhé světové války ve vládních vystoupeních generála Sergeje Ingra
Němeček, Jan
Studie podává podrobnou genezi vystoupení ministra národní obrany gen. Sergeje Ingra na zasedáních československé vlády v londýnském exilu. Ingrovy komentáře a obsáhlé zprávy se soustřeďují především na výstavbu a bojové nasazení československé armády.
Edvard Beneš a armáda druhého odboje
Koura, Petr
Studie zkoumá některé aspekty vztahu československého exilového prezidenta dr. Edvarda Beneše a armádních důstojníků v letech druhé světové války.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.