National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Impact of Netspeak on the Development of the English Language
Komorník, Michal ; Krhutová, Milena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat slang používaný na Internetu a popsat jeho vývoj, charakteristické rysy, funkce a vyhodnotit změny, které jeho vlivem nastaly v anglickém jazyce. Prostřednictvím konkrétních příkladů tato práce upozorňuje na nové prvky, kterými internetový slang, přispěl k vývoji anglického jazyka a tímto způsobem ovlivnil jazykové znalosti uživatelů internetu.
The development of the commercial use of internet in the Czech Republic
Juriková, Ľubomíra ; Sedláček, Jiří (advisor) ; Slaba, Jiří (referee)
The diploma thesis analyses the commercial use of internet in the Czech Republic. It briefly describes the development of the internet towards the development of electronic commerce in the world and in the Czech Republic and defines the various stages of e-commerce. It refers to the various advantages and disadvantages of participation in online trading and analyses development of selected quantitative and qualitative indicators in the past approximately five years. From the consumer perspective it focuses on trends in the number of internet users, their shopping behaviour and their relationship to payments on the internet. Approaching business it examines corporate internet access, website presentation and development of e-shops in CR. The conclusion of the thesis is dedicated to the selected barriers to the further development of online business at both national and international level within the European Union.
Internet marketing
ČERNÁ, Jana
As a topic of my thesis, I chose "Internet Marketing". The aim of this work is to analyze Internet marketing tools used by selected e-shop. On the basis of information obtained I tried to propose appropriate solutions to improve the efficiency of Internet marketing. Analysis is done in the e-shop levne-boty.cz. The e-shop sells shoes for sport and leasure time. The theoretical part deals with marketing and its relationship to the internet, internet marketing and its tools in the form of marketing and communication mix. I also described the legislation relating to e-commerce and e-shops. In the practical part I did an analysis of e-shop levne-boty.cz. I have described here the company and its operations, target group of customers, competition, marketing mix, advertising and public relations, visit rate, etc. I also evaluated the ROI on concrete advertising campaign.
Internet Advertisement and spams
Mňahončáková, Jana ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Luňáčková, Lucie (referee)
Práce se zabývá reklamou na Internetu a spamy. Teoretická část rozebírá jednotlivé formy reklam na Internetu, popisuje problém spammingu a snaží se poradit, jak proti němu bojovat. Praktická část je věnována vyhodnocení dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jaké zkušenosti, názory, postoje a informace mají běžní uživatelé Internetu.
Vybrané aspekty komerčního využití Internetu - ekonomické a sociální dopady
Dybová, Markéta ; Toman, Prokop (advisor) ; Gočev, Petr (referee)
Diplomová práce popisuje současný stav české internetové populace, obsahuje ucelený přehled hlavních možností komerčního využití Internetu (zdroj informací, nástroj komunikace, obchodní prostor) a analyzuje dopady spojené s Internetem v ekonomické a sociální oblasti. Teoretické poznatky jsou podloženy vlastním dotazníkovým šetřením, které se týká úrovně využití Internetu v podnikatelských subjektech a jeho důsledcích pro podnikání.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.