National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Design of Electrical Machine 6 kW, 120 000 rpm for Helium Turbo-Circulator
Bárta, Jan ; Rafajdus,, Pavol (referee) ; Dušek,, Jiří (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
The induction machine with a squirrel cage is a workhorse of the industry. The main advantage of an induction machine is the low manufacturing price, simple and robust construction, low maintenance requirements. However, for high-speed applications, induction machine with a squirrel cage requires design modification due to the mechanical restrictions. The objective of this thesis is to show design process, methodology and assembly of the induction machine for high-speed applications. In this thesis, the rotor dimensioning data are presented. The results are demonstrated on the design of the 6 kW, 120 000 rpm solid rotor squirrel cage induction machine. This thesis also contains calculation and design of three different electrical machine topologies for a turbo circulator application. The electrical machines are designed with 6 kW output power at 120 000 rpm. The machines are estimated by using electromagnetic, thermal, and mechanical calculations. The drawbacks and advantages of each topology under study are described. For other high-speed applications, a comparative method helps in choosing the suitable electrical machine topology by examinations of discussed criteria. Rotor design effect on the electromagnetic performance of the induction machine is shown. Mechanical stresses are calculated with Finite Element Method analysis. Various assembly technologies to produce solid rotor with squirrel cage are discuss and compare. Describe approach enables high electromagnetic performance and durable construction of the high-speed induction machine. Work is confirmed by measurement on the manufactured prototype.
Induction machine design software
Rúra, Dávid ; Mach, Martin (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
This thesis is dealing with design algorithm of squirrel cage machines with TEFC design focusing on electromagnetic and thermal design. This type of machine is mostly used in the industry because of its specific properties. Design TEFC machines are supported by year-tested analytical calculations with high accuracy. The aim of this work is to decrease human factor in the design process implementing algorithms and optimization.
Draft Dry Bottom Boiler for bituminos coal, 540 °C, 9,4 MPa,feed water t = 170 °C
Podhorský, Jakub ; Nechvátal, Ondřej (referee) ; Skála, Zdeněk (advisor)
This masters’ thesis deals with a thermal design of a draft dry bottom boiler for bituminous coal that should replace a disassembled boiler in a current boiler room. Application of SCR is intended in order to reach emission standards of NOx.
Traction axial flux motor-generator for hybrid electric bus application
Odvářka, Erik ; Dědková, Jarmila (referee) ; Pivoňka, Pavel (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
Tato dizertační práce se zabývá návrhem původního motor-generátoru s axiálním tokem a buzením permanetními magnety, zkonstruovaným specificky pro hybridní elektrický autobus. Návrhové zadání pro tento stroj přineslo požadavky, které vedly k této unikátní topologii tak, aby byl dosažen výkon, účinnost a rozměry stroje. Tato partikulární topologie motor-generátoru s axiálním tokem je výsledkem literární rešerše, kterou následoval výběr koncepce stroje s představeným návrhem jako výsledkem těchto procesů. Přístup k návrhu stroje s axiálním tokem sledoval „multi-fyzikální“ koncepci, která pracuje s návrhem elektromagnetickým, tepelným, mechanickým, včetně návrhu řízení, v jedné iteraci. Tím je v konečném návrhu zajištěna rovnováha mezi těmito inženýrskými disciplínami. Pro samotný návrh stroje byla vyvinuta sada výpočtových a analytických nástrojů, které byly podloženy metodou konečných prvků tak, aby samotný návrh stroje byl přesnější a spolehlivější. Modelování somtného elektrického stroje a celého pohonu poskytlo představu o výkonnosti a účinnosti celého subsytému v rozmanitých operačních podmínkách. Rovněž poukázal na optimizační potenciál pro návrh řízení subsystému ve smyslu maximalizace účinnosti celého pohonu. Bylo postaveno několik prototypů tohoto stroje, které prošly intensivním testováním jak na úrovni sybsytému, tak systému. Samotné výsledky testů jsou diskutovány a porovnány s analytickými výpočty parametrů stroje. Poznatky získané z prvního prototypu stroje pak sloužily k představení možností, jak zjednodušit výrobu a montáž stroje v příští generaci. Tato práce zaznamenává jednotlivé kroky během všech fází vývoje elektrického stroje s axiálním tokem, počínaje výběrem konceptu stroje, konče sumarizací zkušeností získaných z první generace prototypu tohoto stroje.
Design of equipment for steam generation and superheating
Jakeš, Martin ; Gottvald, Jakub (referee) ; Nekvasil, Richard (advisor)
This thesis describes the design of a new circuit for the production of superheated steam instead of the original heat exchanger, which showed frequent failure. In the introduction is disassambling the problems of the existing heat exchanger and the proposed method of solving the problem. Proposed is a new process circuit consisting of a heat exchanger to heat the steam, separator and heat exchanger for superheated stream. Gradually, the work both heat exchangers are designed thermal and strenght. In the thermal part is modeled all process circuit and calculated in the program ChemCad. The strength calculation is solved analytically according to EN 13 445, then all dimensions of heat exchangers are optimized. In the conclusion is verified by metod of finite element critical part of the exchanger. After successful completion of the design thermal and strength calculation was made relevant drawing documentation.
Biomass and waste gasification and cogeneration by the help of microturbine
Kašpar, Matěj ; Najser,, Jan (referee) ; Baláš, Marek (advisor)
This diploma thesis investigate the question of combined production of heat and power by the gasification of biomass. The introduction describes basic dilemma energy conversion from biomass. Further, special attention at the gasification technology and it´s usage at combined heat and power production is paid. The main section includes schematic proposal cycle with use of microturbine 80 [kWe] as well as basic calculation, which serves as a base for folowing project optimization. For discussed optimization is made concept of configuration, thermal and aerodynamics calculation for both heat exchangers B1 and B2. Last but not least these heat exangers were compared by different aspects such as influence of deposits on power transfer and pressure loss. At the end of the work calculated numeric values are discussed and the project of heat exchanger with it´s advantages for practise are summarised.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.