Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.
Nosná konstrukce přístavby provozního objektu
Pohl, Martin ; Matušíková, Anna (oponent) ; Girgle, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením a porovnáním tří variant železobetonové stropní desky přístavby provozního objektu. Konstrukce je navržena a posouzena na mezní stav únosnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
Monolitická ŽB deska s žebry
Dvořák, Vít ; Perla, Jan (oponent) ; Strnad, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh železobetonové monolitické liniově podepřené křížem vyztužené stropní desky a návrh podporujících železobetonových žeber. Půdorysný tvar desky je obdélník a deska je 1x výškově zalomená. Obsahem práce je výpočet a návrh vyztužení desky a žeber. Pro výpočet vnitřních sil byl použit výpočetní program Scia Engineer 14 a také kontrolní ruční výpočet. Stropní deska s žebry se nachází v 1. NP polyfunkčního domu. Ostatní části objektu práce neřeší.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.