National Repository of Grey Literature 34 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Development of a Small Family Business
Nováková, Eliška ; Konečný, Štěpán (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The bachelor thesis deals with the development of a small family business. The theoretical part contains business papers. This is followed by an analytical section describing in detail both the internal and external environment of a specific business. Its‘ position is determined, based on the strategic analysis, then things are designed to help increase the company revenue. The last part includes several suggestions, that should result in the higher sales.
Development of a Small Family Business
Baranyiová, Lucie ; Hrdinová, Lenka (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This bachelor's thesis with the topic "Development of a small family business" will deal with the development of the family restaurant Mazany anděl, located in the city of Brno in the South Moravian region. The intention will be innovations in terms of improvements in the distribution of hot food and bottled wines. The company will be subjected to SWOT analysis, SLEPT analysis, Porter analysis, etc. Conclusion of this work should be the application of improvements and changes in this company.
Development of a Small Family Business
Krčmař, Tomáš ; Chalupský, Vladimír (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The Bachelor thesis describing development of small familly business, whose businnes is winery in Velké Pavlovice. The Bachelor thesis serves as a proposal for establishment of a boarding house for business expansion.
Factors affecting the performance of small and medium-sized family business in the wine sector
Murínová, Anastasia ; Gregar, Aleš (referee) ; Korytárová, Jana (referee) ; Váchal, Jan (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v České republice s ohledem na výsledky výzkumu literatury. V důsledku kvantitativního výzkumu byly navíc zkoumány vztahy mezi hlavními konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podniku, a to s ohledem na generační fázi rodinných firem. Otevřené kódování bylo použito v prvním výzkumu. Použití testu Mann-Whitney U umožnilo určit významný rozdíl mezi využitím konkurenční taktiky vybranými rodinnými firmami s ohledem na generační fázi. Aplikací korelační a regresní analýzy výzkum pomohli zjistit vztahy mezi konkurenčními taktiky a výkonnosti rodinného podnikání obecně a taky vzhledem ke generační fáze vybraných vinařských rodinných firem v České republice.
The Proposal for Development of Family Wine Shop in Prostějov
Obořilová, Tereza ; Procházková, Lenka (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis deals with evaluation of the current state of the Vinotéka Rek family business and results in a strategy of its further development. The first theoretical part is based on the theoretical backgrounds focusing on the development and growth of entrepreneurship in particular small and family businesses, the context of strategic management within the development of companies and also on selected analytical and research methods that examine the internal, external and market environment of the company. The second, analytical part of the thesis contains the practical application of the methods to the selected company, the identification of key factors and impacts on the company and the evaluation of the overall results for the subsequent selection of the appropriate development variant. Third, the part of proposals builds on the results of the analyzes and processes the selected variant of the development strategy, including the implementation steps and the benefits of the proposals.
The Proposal of Small Family Business Development Operating in the Minibus Transport Services
Musilová, Simona ; Zich, Robert (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis is focused on drawing up a strategic development plan of the small family business operating in minibus transport services. The theoretical part deals with definitions and assumptions about a possible development and growth of companies, specific features of a family business including descriptions of selected analytical and research methods used in these issues. The second, analytical part of the thesis contains practical application of selected methods of a business environmental analysis with the aim to identify key factors influencing the company. Subsequently, the choice of an appropriate alternative to the strategic development of the company is based on the results of the analyses and research. In the third part, the selected option is elaborating into a strategic plan that will lead to consolidate company’s position on the marketplace and to increase its sales. The proposals also include a risk analysis and an evaluation of benefits of the proposed changes.
Financial Analysis and Optimization of Family Business Operation
Musilová, Lenka ; Oulehla, Jiří (referee) ; Luňáček, Jiří (advisor)
This bachelor thesis focuses on the financial analysis of the family company Pekárna Balabán in Veverská Bítýška with the aim of optimizing the operation and at the same time increasing the profit. The bachelor thesis is divided into three main parts – theoretical part, analytical part and own proposal for improvement of operation.
Development Strategy of Family Business
Vichr, Matěj ; Bumberová, Veronika (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This diploma thesis involves a strategic development plan proposal within a particular family business. It describes a theoretical framework in the areas of family business, strategic management and change management. Using critical analysis in accordance with the theoretical findings, a proposal of strategic development within a chosen family business is created together with a high-level implementation plan.
Development Strategy of Small Family Business
Papp, Marek ; Bumberová, Veronika (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The diploma thesis is focused on development stratégy for family owned company. The first part of the the thesis describes the theoretical knowledge og the topic. Based on theoretical knowledge is then performed analytical part, which assesses the current state and identifies the problems that have been identified. The final part deals with the design of development solutions, namely the introduction of a new storage system.
Proposal of Strategy development of a Company Operating in the City of Prostějov
Obořilová, Tereza ; účetnictví, Lenka Procházková, VŠE Praha, fakulta Finance a (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The purpose of this diploma thesis is a proposal development strategy of the Vinoteka Rek, which is based in Prostějov. Analysis conducted was aimed at research of internal company resources and external environment. The results of the analysis show market position and identifies source of competitive advantage. Diploma thesis contains such proposed changes that would lead to an improvement of its existing position among the competitors.

National Repository of Grey Literature : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.