National Repository of Grey Literature 68 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of automated set-up intended for inspection of PMMA coated silicon wafers
Drozd, Michal ; Sobola, Dinara (referee) ; Knápek, Alexandr (advisor)
Při ovrstvování substrátu tenkou vrstvou polymerního rezistu dochází k defektům, které mohou poškodit celou, někdy i několikadenní expozici pomocí svazku elektronů - elektronovou litografií. Kvalita nanesené vrstvy, která je potřebná k následnému deponování, je velmi důležitá z hlediska následné funkčnosti vyráběné nanostrukutry. Předběžnou kontrolu kvality naneseného resistu je možné dělat ručně pomocí světelného mikroskopu. V rámci této bakalářské práce vznikl prototyp zařízení, které tyto defekty dokáže detekovat automaticky. Přesněji jde o rastrovací zařízení pojmenované WaferScan, umožňující skenovat křemíkovou podložku (wafer) optickou kamerou a analýzou obrazu v počítači zjistit polohu a velikost defektů a prachových částic v rezistu naneseném na waferu. Celé zařízení se skládá ze dvou pohyblivých os x a y, které umožňují pohyb kamery, a příslušené elektroniky. Součástí je také software k ovládání zařízení a zpracování obrazu.
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2018
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2017
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Annual report includes these chapters: introduction by Director General, control activities, laboratory activities, certification, legislation, cooperation with other public bodies and institutions in the Czech Republic, quality management systém, international relations, public relations, human resources, financial management report, conclusion.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech Agriculture Food Inspection Authority Annual Report 2016
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Implementation of Superstructure of Timber House in Bratislava
Oláhová, Loreta ; Diaz, Yvetta (referee) ; Nečasová, Barbora (advisor)
The bachelor's thesis deals with the elaboration of a technological regulation for the processing of the superstructure of a family house, ie a description of the rough construction, CLT panel and its alternatives and, last but not least, roofing. Part of the bachelor's thesis is also a technical report focused on the selected level of construction, the solution of transport routes, the design of the machine set or the proposal for the classification of the construction site, elaboration of individual regulations, comparison of proposed alternatives. Costs incurred during the implementation of the rough construction of the 2nd floor and partial costs from the 1st floor are processed in the item budget. The basis for the elaboration of this work was a drawing documentation from the previous work published on the VUT thesis page.
Implementation of Superstructure of Forest's Administration Building in Hlubočky
Barák, Libor ; Nečasová, Barbora (referee) ; Liška, Pavel (advisor)
The goal of bachelor's thesis Implementation of Superstructure of Forest's Administration Building in Hlubočky is the solution of selected parts of a construction technology project for the rough superstructure of Forest's Administration Building Hlubočky area in Mrsklesy village. This thesis deals with the engineering report for the construction technology project, block plan with transport route and transport routes, the itemized budget of the selected technology processes, technological regulation for horizontal structurals, the organization of development for the technological phase including the concept of drawing the site facilities, schedule for technological phase, balance of resources and technological analysis, concept of mechanical assembly, control plan and test plan for horizontal structurals and Occupational safety and health for this technological phase. In this bachelor's thesis, there are also estimated development costs for the whole Forest's Administration Building. In the construction calculation technological-economic indicators were used for the estimates.
Price, quality and risk of providing facility management services
Hladišová, Marika ; Vázlerová, Marcela (referee) ; Tichá, Alena (advisor)
This thesis focuses on prices, quality & risks of the Facility management. In the theoretical part there are explained points referring to the Facility management, it’s contributions, ways of securing them, important fields and it’s targets. Also individual levels of cooperation and the job description of the management. There is also a mention of an important standardization, of which the Facility management couldn’t function without. Also the example of service contract and lastly, a very important chapter is dedicated to the quality of work provision and Facility management services. The practical part of this thesis is the case study based on a questionnaire of how to support services of the two different subjects, hotels and construction companies. The case study also describes the cost of these services, ways of controlling the quality provided and contracts with appointed workers. The result of this thesis is a detailed description of potential risks which can appear in the individual type of services. There is a suggested optimization for all the risks mentioned.
Construction Technology Project of the extension of the Medical Faculty in Prague
Januška, Marek ; Novotný, Michal (referee) ; Venkrbec, Václav (advisor)
The goal of this diploma thesis is the processing of the building-technological project for Health University in Prague. For the thesis there was elaborated a technic report, situation of the construction place, object time schdule and financial plan, the study of the implementation of technologist. Stages, project of construction site equipment, design of mechanical assembly, technological regulation for the implementation of monolithic vertical and horizontal load-bearing structures together with inspection and test plan. Furthermore, the thesis contains a schedule of the main building, a plan for securing material resources and a financial analysis of the formwork. The basis for preparation thesis is the project documentation of the construction.
Implementation of Superstructure of Apartment Building in Čierna Voda - Chorvátský Grob
Raučinová, Veronika ; Nečasová, Barbora (referee) ; Liška, Pavel (advisor)
The aim of the bachelor thesis is to process a technological project for the technological stage of the shell construction of an apartment building in the town of Chorvátsky Grob in the local part of Čierna Voda. The construction system of the apartment building is wall-mounted, made of Porotherm blocks. Ceiling structures are monolithic reinforced concrete slabs. The content of this work is the elaboration of technological regulation for vertical load-bearing and horizontal load-bearing structures, technical report of construction-technological project, time schedule of construction of assigned technological stage, situation of construction site with wider transport relations, construction organization including drawing of construction site equipment, budget for gross construction, control and test plan. Furthermore, the work deals with traffic routes to the construction site, safety and health protection at work, design of machine assembly and comparison of variants of the horizontal load-bearing structure.

National Repository of Grey Literature : 68 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.