Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhledávání duplicitních fotografií
Sklenář, Zdeněk ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a otestováním aplikace, která slouží k vyhledání duplikací ve fotografiích podle Exif metadat. Aplikace dále umožňuje zobrazení náhledu fotografie, včetně Exif metadat fotografie. Seskupení duplikací, následný výběr nejlepší fotografie pro ponechání podle parametru nastaveného uživatelem, manuální úpravu této volby a vymazání ostatních. Dále je možné filtrování fotografií a export vybraných fotografií do ZIP archivu.
Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik
Bárdossy, Adrián ; Frolka, Jakub (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práca obsahuje popis vývoju aplikácie na správu sieťových prvkov mikrotik. V úvodnej časti práce sa nachádza popis použitých knižníc, popis API. V ďalšej časti práce sa nachádza naprogramovaná časť backendu aplikácie. Táto časť obsahuje popis jednotlivých zložiek projektu napísaného v programe pycharm. Každá zložka je popísaná jedným súborom a jedným UML diagramom spoločne s tabuľkou metód v triede. V ďalšej časti práce je popis grafickej časti aplikácie, a jej príklad na jednej sekcii naprogramovaných tlačítok. Obsahuje tiež výstup v podobe obrázkov z aplikácie. V poslednej časti práce je návod na nainštalovanie potrebných modulov na spustenie aplikácie a obsahuje tiež manuálne testovanie aplikácie.
Formát XML pro značkování slovníků
Vavrečan, Lukáš ; Škoda, Petr (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním elektronických slovníků ve formátě LMF, jejich analýzou a převodem do jednotné podoby. Cílem je vytvořit systém, který díky hromadným změnám ulehčí strojové zpracování slovníků. Přiblížíme si potřebné technologie, zejména Python3, formát XML a LMF.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.