National Repository of Grey Literature 310 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Challenges of Incorporating Grey Literature Into A Scholarly Platform
Reece, Alistair
GeoScienceWorld are in the process of acquiring, converting, and loading a major content repository with a significant amount of grey literature, to be hosted alongside our existing collection of peer-reviewed journals and books in the geosciences. What happens when a traditionally scholarly content provider decides to incorporate grey literature into their online content platform? What are the challenges of preparing the content for publication and discoverability? How does the presence of grey literature in the database affect cross search? How do differing business models find a common home in a unified content platform?
Fulltext: Reece_fulltext - Download fulltextPDF
Slides: Reece_presentation_CZ - Download fulltextPDF; Reece_presentation_EN - Download fulltextPDF
Video: Reece_video - Download fulltextMP4
The Use of Project Management Tools in the Chosen Mechanical Engineering Company
Hlaváček, Jan ; Kruljacová, Anna (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a průmyslu. Třetí část je autorův návrh, který je vytvořen na základě předchozích dvou kapitol.
The Use of Project Management Methods in Event Management of the International Organisation
Světnička, Michal ; Pezlar, Zdeněk (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace ve firmě Sportobchod.cz s.r.o a aplikací teoretických znalostí projektového řízení, nástrojů a metod k návrhu projektu, který má za cíl usnadnit proces budování a zapojení své komunity zákazníků na Slovensku. Kromě toho by projekt měl sloužit jako návod pro následující projekty analyzované společnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na představení teorie projektového řízení a vymezení jeho hlavních konceptů. Druhá část je věnována analýze současné situace, která zahrnuje využití různých makroekonomických a mikroekonomických analýz. V poslední části autor navrhuje projekt pomocí metod projektového řízení jako je SMART definice projektových cílů, logický rámec, WBS, RACI Matice, Ganttův diagram a charakterizuje možné přínosy navrhovaného projektu pro analyzovanou společnost.
The Application of Project Management Methods in Company
Káčerková, Tereza ; Kruljacová, Anna (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na základě výstupů a využití metod projektového managementu je vytvořen možný návrh řešení projektu, který vede k úspěšnému oslovení nového segmentu potencionálních zákazníků.
Analysis of project methods and their implementation in a project
SLABÁ, Karolína
The presented master thesis describes the analysis of project management methods and their implementation in a concrete project. It is oriented on study of project management phases and methods. The practical part shows the methods on example from industrial area.
Design of Project for Company Network Infrastructure
Cieluch, Jakub ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
This diploma thesis is concentrated on the use of project management methods to create a new company network infrastructure. In the first part is a description of project management, project phases and other useful knowledge needed for the practice of project management. The next part is focused on the analysis of the company in which the network infrastructure will be introduced. Subsequently, the knowledge gained from the previous parts of the thesis is used to create a project proposal to build a new network infrastructure.
Implementation of the Project Management Culture into the IT Department of Digital Agency
Krpcová, Kateřina ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The thesis deals with the implementation of project culture into IT department of a digital agency with the objective to streamline the project management processes associated with websites creation. The thesis is divided into three main parts. In the first part, theoretical basis related to the matter of change management, project management and processes related to the creation of web pages are compiled. The second part analyzes the current state of execution of processes related to managing of websites in a selected company. The third, design part, covers the project of changing the implementation of project culture into company's IT department, including the design of methodology for managing website creation projects using appropriate project management techniques and tools.
Project Proposal to Install Continuous Monitoring in the Area of Internal Audit
Popovská, Anna ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This diploma thesis deals with the project proposal to install continuous monitoring on company’s travel and expense, which will be performed by internal audit department. It contains an analysis of the current state of the company, based on which the project is designed using project management methods.
The Use of Methods of the Project Management in IT Projects
Weiser, Daniel ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This master´s thesis is focused on the practical use of project management methods for a project proposal of new attendance system for the primary school Vejrostova. First of all, the specifics of theoretical knowledge needed to understand the problematics, including the analysis of the corporate environment, are explained. Based on these outcomes, the project proposal solution is created for the main purpose of improving the quality of the school´s security system and improving internal services leading to increased employee efficiency and stakeholder satisfaction.
Proposal for Project and Application of Project Management Methodology in the Company
Knotková, Sabina ; Juřica, Pavel (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The diploma thesis focuses on the practical use of project management methods and tools in a selected company. The introductory part of this work describes the theoretical knowledge of the issue, which includes the pre-project, project and post-project phases. Following is the analysis of the current state, which explains the emergence of the project and its implementation in the company. In conclusion, based on these outputs and specifics, the project solution itself is emergenced.

National Repository of Grey Literature : 310 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.