Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hrad Karlštejn ve 20. století
Benešová, Petra ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Hrad Karlštejn patří mezi turisticky nejoblíbenější památky České republiky. Tato diplomová práce se proto zaměřuje na jeho památkové využití zejména ve druhé polovině 20. století a 21. století. Na základě dostupných archivních dokumentů jsou popsány proměny expozic v návštěvnicky přístupných prostorách hradu. Dále práce pojednává o prohlídkových trasách a vývoji návštěvnosti. Na závěr jsou uvedeny minulé i současné akce pořádané na hradě a jiné "taháky" na přilákání návštěvníků. V úvodní části se práce zabývá i otázkou vlastnictví hradu a snahou o začlenění mezi památky UNESCO.
Analýza nabídky prohlídkových tras ve vybraném městě ČR (Znojmo)
Walowa, Zuzana ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Voříšková, Barbora (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat současnou nabídku prohlídkových tras ve Znojmě a zároveň vytvořit jednotný soubor, který by mohl být v praxi využitelný. Teoretická část se zabývá terminologií cestovního ruchu. Je vymezen produkt prohlídková trasa a klasifikován účastník cestovního ruchu jako hlavní nositel poptávky. Součástí práce je rovněž obecné seznámení s městem Znojmem. V analytické části je provedena nejdříve analýza charakterizující typického návštěvníka Znojma a jeho nejvíce poptávané objekty ve městě. Na analýzu návštěvníka navazuje analýza nabídky prohlídkových tras, která je ve městě zabezpečována dvěma zprostředkovateli. V závěru práce jsou získané poznatky z obou analýz navzájem konfrontovány a vyhodnoceny.
Analýza nabídky prohlídkových tras ve vybraném městě ČR (Česká Skalice)
Borůvková, Alžběta ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Bakos, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá analýzou cestovního ruchu a prohlídkových tras ve městě Česká Skalice. Teoretická část je věnována obecným pojmům a potenciálu města v oblasti cestovního ruchu (jeho charakteristice, historii a atraktivitám). Praktická část se zabývá institucemi činnými v cestovním ruchu a jejich projekty, které se týkají prohlídkových tras. Součástí práce jsou dále analýzy návštěvnosti města, poskytovaných služeb, propagačních materiálů a zhodnocení hlavních tras (především naučné stezky Babiččino údolí a městské trasy "City Walk"). Na základě výsledků analýz je hodnocen potenciál města a jeho využití s ohledem na strukturu poptávky a se zaměřením na vytvoření námětů a návrhů pro zlepšení situace prohlídkových tras.
Návrh prohlídkových tras ve vybraném městě ČR (Mladá Boleslav)
Rejmonová, Lucie ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Herget, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného souboru prohlídkových tras pro návštěvníky města Mladá Boleslav. Teoretická část práce je věnována potenciálu města v oblasti cestovního ruchu (obecné charakteristice, historii a atraktivitám města) a také problematice městského cestovního ruchu. V analyzické části je provedena rozsáhlá analýza návštěvnosti města a poskytovaných služeb souvisejících s prohlídkovými trasami. Stěžejním bodem práce je pak navržení jednotlivých prohlídkových tras, které se opírají o výsledky analýz. Součástí práce je i návrh propagačních materiálů k vytvořeným trasám tak, aby celkově tvořily jednotný produkt cestovního ruchu.
Návrh prohlídkových tras pro návštěvníky Litoměřic
Švihlíková, Radka ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Vaško, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby prohlídkových tras ve městě Litoměřice. Nejdříve je město Litoměřice charakterizováno obecně a poté z hlediska cestovního ruchu. Na základě průzkumu a analýzy jsou vymezeny dva hlavní segmenty návštěvníků města. Následně jsou představeny návrhy dvou prohlídkových tras po městě Litoměřice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.