Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Jiroutová, Aneta ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá řízením projektů jak z teoretické, tak praktické stránky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, zásady a postupy při řízení projektů včetně několika konkrétních metod síťové analýzy. Stručně je zde popsána i aplikace MS Project, program na podporu plánování projektů. Praktická část je zaměřena na plánování reálného projektu s tématem aktivační vlny novinek Pickwick. Projekt zobrazuje marketingový pohled na zviditelnění a podporu prodeje čajových novinek při finančním i časovém omezení. Součástí projektu je Ganttův diagram společně s kritickou cestou, zároveň jsou provedeny analýzy nákladů, zdrojů a rizik. Ke zpracování a popis projektu v praktické části byl implementován MS Project 2007.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.