Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 820 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
SDK v PHP pro API v otevřeném bankovnictví
MÁCA, Pavel
Tato práce se zabývá tvorbou PHP knihovny pro API dle českého standardu pro Otevřené bankovnictví. Popisuje standard, vydaný Českou národní bankou pro otevřené bankovnictví, reagující na směrnici evropské unie o platebním styku (PSD2). Zkoumá požadavky na knihovnu pracující s REST API a v praktické části obsahuje návrh a popis implementace vytvořené knihovny. Tato knihovna je určena k použití v aplikacích, které chtějí přistupovat k finančním datům svých uživatelů.
Migrace komplexních projektů mezi web MVC frameworky
VOSYKA, Pavel
Bakalářská práce se zabývá migrací komplexního softwarového projektu na nový framework v témže programovacím jazyce, který uplatňuje stejný hlavní návrhový vzor jako framework původní. Vyhodnocuje teoretické i praktické aspekty takové migrace a na části konkrétního projektu demonstruje uplatnění zvoleného postupu migrace ze Zend Frameworku na framework Symfony 3. Práce ukazuje, jak v aplikaci zajistit koexistenci obou frameworků v období přechodu, během něhož musí stále probíhat vývoj nových požadavků. V práci jsou také popsány odlišnosti v uplatňování návrhových vzorů těmito frameworky.
Systém plánování ošetřovatelské služby
Schauer, Marek ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Kolář, Martin (vedoucí práce)
Informačný systém prezentovaný v tejto práci umožňuje plánovať chod opatrovateľskej služby a zjednodušuje jej vykonávanie a vykazovanie opatrovateľmi. Vývoj informačného systému bol konzultovaný s reálnou opatrovateľskou službou v Bratislave - Karlova Ves. Systém ponúka evidenciu klientov, evidenciu opatrovateľov, plánovanie opatrovania s možnosťou výnimiek a unikátny mechanizmus vykazovania s využitím geolokácie a časových pečiatok. Systém pre opatrovateľskú službu bol implementovaný s využitím webových technológií a je možné využívať ho nezávisle od platformy alebo miesta. Predstavený informačný systém je možné rozširovať vytváraním zásuvných modulov. Cieľom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá má jednoduché a priateľské užívateľské prostredie s možnosťou využívať ju v teréne.
Informační systém klubu tanečního sportu
Opichal, Tomáš ; Volf, Tomáš (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém implementace informačního systému, který by sloužil jako interní systém klubu tanečního sportu. Na základě požadavků na systém byl systém implementován pomocí PHP frameworku CodeIgniter. Mezi funkce systému patří zejména evidence událostí, generování dokladů za lekce nebo stahování potřebných dat ze stránek tanečního svazu. Systém úspěšně prošel základním testováním na skupině potenciálních uživatelů.
Systém pro správu marketingových kampaní na sociální síti Facebook
Stejskalová, Andrea ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat systém pro správu marketingových kampaní na sociální síti Facebook. Tento systém je navržen pro snadnou správu marketingových kampaní stránek služby Facebook přes platformu Messenger a nabízí možnost zpracování výsledků pro stanovení následujících marketingových cílů. Při vývoji tohoto systému byl použit PHP framework Nette. Systém byl navržen na základě požadavků firmy Q2 Interactive, protože na trhu nebylo nalezeno odpovídající existující řešení. Systém bude využíván pro správu kampaní na Facebooku.
Zobrazování genealogických dat
Vlk, Patrik ; Zbořil, František (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Táto práca popisuje genealogické pojmy spájajúce sa s tvorbou rodokmeňov, návrh a implementáciu webovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom zobraziť a vyhľadávať genealogické dáta na mape. Najdôležitejšou úlohou aplikácie je spracovanie GEDCOM alebo CSV súboru, ktorý obsahuje rodokmene. Umožňuje zobrazenie osôb z rodokmeňov na mape v obciach podľa miesta ich narodenia a vyhľadávanie osôb a oblastí, v ktorých sú osoby narodené podľa rôznych kritérií.
Webové rozhraní pro správu dat
Samek, Jan ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementaci webové aplikace pro správu dat. Aplikace umožňuje administrátorovi vytvářet a graficky upravovat prezentace datových sestav, které jsou následně prostřednictvím aplikace prezentovány koncovým uživatelům. Aplikace také obsahuje šablonovací podsystém, který zefektivňuje vytváření těchto prezentací. Koncovým uživatelům tento systém poskytuje nástroje pro snadnou organizaci zobrazovaných informací a manipulaci s nimi. Logická část aplikace je implementována v jazyce PHP a pro databázi je využita technologie MySQL. Pro realizaci uživatelského prostředí jsou využity jazyky HTML, CSS a JavaScript.
Interaktivní prezentační systém genealogických dat
Kabeláčová, Tereza ; Uhlíř, Václav (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace prezentačního systému pro dotykové stanice, jehož účelem je vyhledávat a zobrazovat osoby v rodokmenech. Tento systém je zaměřen na laické uživatele, kteří mají s počítači velmi malé nebo vůbec žádné zkušenosti. Problém je řešen jako webová aplikace napsaná v PHP s Nette frameworkem, která umí pracovat se soubory ve formátu GEDCOM.
Webová aplikace pro tvorbu predikcí call centra
Mička, David ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu predikcí call centra, která by mohla nahradit stávající řešení predikcí v prostředí firmy Kiwi.com s.r.o. Výsledná aplikace by měla být intuitivnější a snazší na používání než systém Verint, či tabulkové řešení predikcí a zároveň by měla poskytovat dostatečné množství použití pro tvorbu taktických predikcí, díky kterým lze reagovat na nastávající situace a nastavovat reálná očekávání pro management zákaznického centra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 820 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.