Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 851 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nástroj pro podporu managementu rizik
Vystavěl, Jaroslav ; Hypský, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti projektového řízení jsou všechny procesy stručně popsány včetně jednotlivých vstupů a výstupů každého procesu, které na sebe často navazují. Největší pozornost je soustředěna na oblast řízení rizik, která je předmětem této práce. Z této znalostní oblasti jsou dle zadání podobněji rozebrány procesy plánování a identifikace rizik. Na základě obsahu těchto dvou procesů byl navržen program aplikující zmíněné procesy. Je zde popsán jeho návrh a implementace ve aplikačním rámci PHP Laravel. Následuje testování a závěr, ve kterém jsou diskutovány možná rozšíření.
Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze
Čonka, Filip ; Kreslíková, Jitka (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie na zobrazovanie interaktívnych výstav založených na aktuálnej polohe v interiéroch. V práci predstavujem aplikáciu neviazanú na konkrétnu implementáciu zdroju zobrazovaných dát. Aplikácia využíva moderné technológie pre tvorbu dynamických webových aplikácií. V práci sa zaoberám aj problematikou nasadenia aplikácie s využitím cloud computing. Samotná implementácia aplikácie zahŕňa využitie JavaScript frameworku Vue.js, ako zdroj dát sa využíva REST API naprogramované v PHP s využitím Laravel Framework a October CMS. Na polohovanie v interiéroch využívam RTLS platformu spoločnosti Sewio. Aplikácia beží v prostredí Docker kontajnerov s využitím technológie Kubernetes pre orchestráciu týchto kontajnerov. V práci som vytvoril platformu, ktorá prináša do prostredia výstav interaktivitu a možnosť zobrazenia dodatočných informácií k vystavovaným exponátom. Na základoch tejto práce je možné nasadiť aplikáciu vo vybranej výstave, galérii, či múzeu a tým zvýšiť atraktivitu daného miesta.
Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů
Kaleta, Pavel ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do soustruhů. Webová aplikace postavená na nástroji Laravel umožňuje autentizaci uživatelů, vytváření nových zakázek a editaci již dříve vytvořených, přehledné zobrazení všech zakázek a efektivní vyhledávání v nich, nahrávání dokumentů k daným zakázkám a zobrazení statistik o všech zakázkách. V obsahu práce je popsán celý vývojový cyklus systému. Výsledkem této práce je plně funkční a v praxi nasazený informační systém.
Systém pro nabízení domácích produktů
Doubek, Daniel ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zejména návrhem, implementací a testováním informačního systému, který bude sloužit k prodeji domácích produktů. Je určen primárně pro malopěstitele a malochovatele, kterým vznikají přebytky a rádi by je nabídli dál. Zaměřil jsem se především na uživatelskou přívětivost, ale i na to, aby systém obsahoval takové funkce a možnosti, které usnadní nabídku a prodej těchto produktů. Systém je implementován v PHP, ve frameworku Nette v kombinaci s MySQL, dále pak v HTML společně s knihovnou Bootstrap a v Javascriptové knihovně JQuery. V rámci této práce se podařilo vytvořit uživatelsky přívětivý informační systém, který odpovídá požadavkům, které jsou na něj od uživatelů kladeny.
Informační systém fotbalového týmu
Vaško, Michal ; Musil, Martin (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. Hráčom je potom umožnené sa tréningov zúčastniť. Systém obsahuje podrobné štatistiky hráčov v lige a ligovú tabuľku tímov. Po zápase sa dá prezerať zostava tímu a jednotlivé štatistiky hráča v zápase. Na vývoj práce bol využitý PHP framework Laravel verzia 5.7 a databáza MySQL.
Systém pro automatickou správu serverů
Pavelka, Martin ; Pánek, Richard (oponent) ; Krčma, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva požiadavky nad užívateľskými dátami klienta. Práca popisuje možnosti riešenia automatizácie u fyzických serverov. Aplikácia sprístupňuje cez vlastné aplikačné rozhranie automatickú správu virtuálnych serverov.  Všetky operácie sú vykonávané bez zásahu ľudského prvku. Prepojenie s virtualizačnými  technológiami je zabezpečené cez poskytované webové rozhrania alebo využitím vlastných skriptov spúšťaných na virtuálnom termináli systému. Nad projektom je postavený systém monitorovania prevádzky jednotlivých komponentov, riešenie integrácie systému využitím nástroja Gitlab a spracovávanie konfiguračných požiadaviek použitím Unix CRON úloh.
Systém pro řízení provozu kina
Náčin, Peter ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce bakalárskej práce je analyzovať požiadavky, navrhnúť a implementovať webový informačný systém pre kino. Systém zabezpečuje administráciu, plánovanie pracovných smien a rezerváciu lístkov. Pri tvorbe bola použitá databázová technológia MySQL a framework Laravel s podporou PHP. Uživateľské rozhranie je vytvorené pomocou HTML a CSS.
Informační systém pro drobného zemědělce
Kuchynka, Marek ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí na základě vykonaných prací na polích, nakoupeného materiálu a prodaných produktů. Pro implementaci byl zvolen jazyk PHP a český framework Nette společně s MySQL databází.
Systém pro dispečink soukromé sanitní služby
Prokop, Lukáš ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně plánovat trasy a přiřazovat je sanitním vozům. Mobilní aplikace slouží k odesílání polohy sanitních vozů a zobrazování přidělených tras. Na počátku práce byla provedena analýza způsobů vývoje webových a mobilních aplikací, analýza práce s GPS daty, následovala analýza požadavků na systém a zhodnocení existujících řešení. Na základě získaných informací byla navržena a následně implementována webová i mobilní aplikace. V realizovaném systému je kladen důraz na jednoduchost a intuitivní ovládání.
CRM systém s inteligentní tvorbou webových stránek
Nesmelova, Antonina ; Volf, Tomáš (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem teto bakalářské práce je návrh a implementace CRM systému za účelem získávání požadavků pro automatické vytvoření internetových stránek online pomocí CMS skládajícího z modulů. Získání požadavků je udělané formou editovatelného dotazníku a je doplněno o nabízení relevantních modulů pomocí asociačních pravidel, vygenerovaných algoritmem Apriori. Systém je implementován v jazyce PHP pomocí rámce Nette.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 851 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.