Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Král v neklidné době: Přemysl Otakar II.
Žemlička, Josef
Studie je zaměřena na politickou a hospodářskou činnost Přemysla Otakara II., především zakládání měst.
Postava krále Přemysla Otakara II. v českých kronikách - historie a literární fikce
VAŇKOVÁ, Martina
Diplomová práce Postava krále Přemysla Otakara II. v českých kronikách historie a literární fikce se, jak napovídá název, zabývá analýzou obrazu Přemysla Otakara II. v kronikách. K tomuto účelu jsou zvolena díla z období vrcholného a pozdního středověku, a to Kronika tak řečeného Dalimila, Zbraslavská kronika opata Oty a Petra Žitavského, Kronika Františka Pražského, Kronika česká Přibíka Pulkavy z Radenína, Kronika česká Jana Marignoly, Stručného sepsání římského a českého Neplacha. Z období humanismu jsou vybrána díla Historie česká Aenea Silvia Piccolominiho a Kronika česká Václava Hájka z Libočan. Prvním úkolem práce je nejen interpretovat subjektivní postoj každého z historiografů, ale také vzájemně komparovat jejich názory, přičemž je přihlédnuto k obdobím, v nichž díla vznikla. Dalším záměrem práce je vystižení shod a rozdílů v interpretacích vybraných příběhů středověkých a humanistických kronikářů a zároveň jejich srovnání s názory současných historiografů.
Archeologie hradů Přemysla Otakara II. v jižních Čechách
PAVLÍN, Jan
V práci je podán přehled o zakládání a vývoji hradů na území České republiky s důrazem na královská sídla v jižních Čechách. Bude prezentována typologie a historie hradů Přemysla Otakara II. v jihočeském regionu. V analytické části bude podán přehled o rozsahu archeologických výzkumů a jejich přínosu pro dějiny těchto památek. Závěrečná část práce je věnována porovnání výpovědi hmotných (archeologických) a písemných pramenů.
Minnesang a dvorská literatura na dvoře posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků
VELICKÁ, Olga
Kvalifikační práce mezioborového charakteru je zaměřena na poznání historie a kultury doby posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. V této době proniká do českých zemí západní dvorská kultura. Primárním úkolem práce je poznat, za jakých podmínek vzniká dvorská literatura a minnesang na dvorech těchto panovníků. Dále jsme si dali za cíl komparativní metodou vymezit základní tematické okruhy v próze i poezii. Sekundárním úkolem je poznání vlivu německé a latinské literatury domácí i cizí na literaturu psanou česky. Práce ?Minnesang a dvorská literatura na dvoře posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků? se zabývá obdobími od roku 1283 ? 1306 a dále 1310 ? 1333 s přihlédnutím i k rokům předchozím.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.