Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Choose authentication method for logging in to the electronic banking at the same time as cancellation of GRID cards authentication
Mazák, Matej ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Cílem diplomové práce je výběr vhodné autentizační metody pro přihlašování do elektronického bankovnictví. Vybrané řešení bude sloužit jako doplňující faktor při autentizaci a autorizaci klienta a zároveň jako náhrada zastaralého bezpečnostního prvku GRID karty. V teoretické části je podrobně vysvětlen vývoj a směřování elektronického bankovnictví. Dále jsou popsány výhody, které tento kanál poskytuje klientům a zároveň bance. Z části jsou popsány některé trendy ovlivňující každodenní vývoj elektronického bankovnictví. Velmi důležitou částí je bezpečnost, která je při poskytování služeb elektronického bankovnictví nezbytná, a proto je zmíněna v každé části diplomové práce. Praktická část obsahuje navrhovaný postup zrušení autentizační metody GRID karty, na který navazuje návrh možných řešení, které by tento prvek v budoucnu nahradily. Praktická část dále obsahuje výběr a popis jednotlivých hodnotících kritérií a vícekriteriální hodnocení vybraných řešení. K určení vah vybraných kritérií je použita Saatyho metoda a při vícekriteriálním rozhodování bodovací metoda. Závěr práce popisuje srovnání dosažených výsledků jednotlivých autentizačních metod a přínosy práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.