National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Using of Natural Park Podyjí in Botanical Education at Basic School
Lengálová, Renata ; Skýbová, Jana (advisor) ; Hlaváčová, Lucie (referee)
The aim of this thesis was to prepare, implement and evaluate an excursion as one of the organization forms of fieldtrips for lower secondary pupils from schools in Znojmo benefiting from the natural site of the National Park Podyjí, in specific the location called Kraví hora. In this case, it is a botanical the med field trip. The theoretical part of the thesis deals with general characteristics of the National Park Podyjí from various nature views highlighting its specially protected areas. This is followed by a description of specific field trip aspects and the most frequently used teaching methods together. The practical part contains, among other things, methodological instructions for teachers and pupils as well as didactic materials (worksheets, didactic test), included in the appendix. Questionnaire surveys for pupils and teachers are part of the last empirical chapter. The aim of the questionnaire was to record and evaluate thoughts, feelings and attitudes of pupils from the lower secondary school to the specific field trip, its implementation and overall organization. The aim of subsequently submitted didactic tests was to observe and reveal the effectiveness of the field trip teaching. The aim of the questionnaire, given to teachers, was to monitor their standpoints in relation to...
The importance of clearings on plant communities in Podyjí National Park
Pusztaiová, Zuzana ; Münzbergová, Zuzana (advisor) ; Macek, Martin (referee)
In this thesis I deal with various aspects of influence of clearings on plant communities in NP Podyjí. Special space is dedicated to light-demanding, threatened and alien plant species, and their response to light improvement. The area of the Podyjí NP has been used by people continuously for a very long time. There is therefore a whole range of plant species, linked to a certain anthropogenic disturbance regime. I observed the development of plant communities using phytocenological relevés on six pairs of clearings (isolated and connected with open habitats), created in 2011 and 2012. At the same time, I also investigated the adjacent closed-canopy forests and open forests on the edge of the canyon. During the first year after cutting, there was a significant increase in diversity and species cover in the clearings. In the following years, significant changes took place on isolated clearings, as the zone of closed-canopy forest delayed low colonization by new individuals in first years. In the clearings, diversity and abundance of plants were significantly higher than in the closed-canopy forest and open forest. The number of endangered plant species was the highest in open forest. Several unique species of endangered plants have been recorded on clearings. These species have not been found in...
Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí
Klíma, Tomáš
This bachelor thesis evaluates differences in species composition and diversity on grass -herbal locations in NP Podyjí. The Author describes the area of the national park and surrounding near the village Číţov, where it was done the phytocenological surveys. This surveys became a base for Author evaluation. The objective and goal of the evaluation is to compare the differences in localities with different sowing terms and management.
Fish population on the river Dyje at NP Podyjí
Štrunc, David ; Kalous, Lukáš (advisor) ; Kuříková, Pavlína (referee)
This thesis is focused on changes of fish populations in the river Dyje located at the national park Podyjí. These changes are caused mostly due to presence of two large dams (Znojemská and Vranovská dam) between which w the study locality is situated. There are also other factors affecting ichtyofauna composition as piscivorous predators, non-native species or restocking of particular target species. First information about the fish populations appeared in year 1921. In that years, the locality contained species, that are not present at the river site at the moment. Examples given: sturgeon (Acipenser ruthenus) and danube salmon (Hucho hucho). These species extincions were associated with interupted fish migration between locality and Donau river basin. On the other hand, new fish pecies (that are not-native to Czech Republic and were not observed before 1921) started to appear during following years. From the former fish population of type Barbus-Chondrostoma the type changed to Salmo-Thymallus. Most of this change was caused by regular restocking of the salmonids. Since 1993 there is evidence on new presence of tolerant fish species that do not necesarilly need cold, flowing water. There is high probability, that this appearance is caused by slowing down the river stream and also the heating of the water, that takes place in the dam.
PUBLIC CITY SPACE – ZNOJMO – RIVER EMBANKMENT OF DYJE
Moggert, Monika ; Pospíšil, Zdeněk (referee) ; Boháč, Ivo (advisor)
Theme of my work is arguable for the cities which are situated near the river. Riverbanks are really nice public space but a lot of them are not "designed for people". Before I started do this work I was thinking about places which are ignored or overlooked in Znojmo town. Yes, town has a lot of places which are interesting and need "new face". There are brownfiels but problems of these localities was designed many times. And I wanted to find some new way, try restore and improve public space in connecting by the river. I chose locality which connect two important buildings – Znojmo castle and Louka monastery. There is needed to improve connection this locality to town centre.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les
Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica, Brno ; Vrška, Tomáš ; Ponikelský, Jaroslav
Obsahem odborné studie je návrh exkurzní trasy pro demonstrační objekt Národní park Podyjí na téma Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les. Průvodce lesními porosty byl sestaven s využitím výstupů lesního hospodářského plánu pro LHC Národní park Podyjí. Přílohy tvoří Porostní mapa a Mapa managementových opatření.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí III.
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Fabšičová, Martina ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
Pokusy mají za cíl otestovat některé metody managementu vřesovišť: vypalování, pokosení drnů, pastvu. V této vegetační sezóně bylo sledováno celkem 38 trvalých ploch na vřesovištích v NP Podyjí. Od r. 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíku v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Ichtyologický průzkum a charakteristika hlavních přítoků a nádrží na území NP Podyjí
Laboratoř ichtyologie a ekologie ryb, Sibřina ; Křížek, Josef
Základní informace o ichtyofauně na území současného NP Podyjí jsou velmi sporadické, pocházejí až od padesátých let minulého století a omezují se jen na řeku Dyji. Až v letech 2000-2001 byl proveden na dvanácti malých přítocích řeky Dyje na území NP Podyjí ichtyologický průzkum, který však prokázal výskyt ryb pouze ve třech potocích. Jedná se však o nepůvodní druhy, které byly v oblasti vysazeny resp. sem zavlečeny a tudíž jejich populace nevyžadují zvláštní management v souvislosti s ochranou v rámci NP. Charakter morfologie většiny potoků by umožňoval osídlení rybami, hlavní překážkou jejich výskytu jsou velmi malé, či kolísavé průtoky. Některé i zcela vysychají.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.