Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh dílčí části informačního systému pro řízení dopravy
Mastná, Anna ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování návrhu dílčí části informačního systému pro plánování dopravy, která má sloužit pro podporu dopravních procesů organizací, které se primárně nezabývají logistikou. Tato práce vznikla ve spolupráci se společností NAVERTICA, a. s., která je certifikovaným dodavatelem řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Florek, Michal ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému české pobočky americké společnosti Sherwin-Williams, která je přední světový dodavatel nátěrových hmot, barev, laků, mořidel a tmelů. V české republice je výroba soustředěna na povrchovou úpravu dřeva a jiných příbuzných materiálů určených pro průmyslovou výrobu. V průběhu této práce bude provedena analýza současného informačního systému Microsoft Dynamics NAV ve verzi 5.0. Hlavním výstupem této analýzy bude návrh pro optimalizaci důležitých procesů a po jejichž zavedení by měla být eliminována slabá místa systému.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Kinc, Petr ; Novotná, Veronika (oponent) ; Šustrová, Tereza (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj softwarového nástroje pomocí programovacího jazyka C# a jeho následnou implementaci do informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Úkolem tohoto nástroje je pomocí statistických metod analyzovat vývoj vybraných ukazatelů a predikovat jejich budoucí vývoj. Na základě těchto predikovaných údajů je sestaven orientační rozpočet pro podporu rozhodování o stanovení klíčových účetních parametrů a koeficientů pro následující účetní období ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Výběr a implementace informačního systému
Kovařík, David ; Pezlar,, Zdeněk (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky výběru a implementace nového IS do výrobní společnosti. Tato problematika je v rámci práce řešena zpracováním charakteristik jednotlivých fází výběru a implementace IS v kontextu vybrané společnosti. Zpracování charakteristik by mělo poukázat na klíčové faktory fází, které je nutné řídit pro jejich úspěšné dokončení. Vytvořený návrh poskytuje obecný a ucelený rámec, který může být využit jako jeden z nástrojů při výběru a implementaci IS.
Design of Software Application
Ludvik, Martin ; Novotný, Jan (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bachelor thesis focuses on the design and implementation of solutions for a specific company to increase the efficiency of the information system. The work analyzes the company through a SWOT analysis and Porter's five forces model and subsequently propose specific solutions which are realized by the company in the practice.
Podpora prodejního procesu na mobilních platformách
Pěnkava, Pavel ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu prodejního procesu na mobilní platformě Android. Je v ní popsán návrh aplikace a následná implementace řešení pro Allium Katalog založený na Microsoft Dynamics NAV. Dále vysvětluje význam ERP systémů pro prodejní proces a obsahuje seznámení s již existujícími aplikacemi pro jejich podporu. Analyzuje multiplatformní vývojová prostředí a obecné principy multiplatformního vývoje.
Implementace ERP systému MS Dynamics NAV 2013 ve funkčně řízené společnosti
Rutzenstorfer, Petr ; Svatá, Vlasta (vedoucí práce) ; Juříček, Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou implementace ERP systému Microsoft Dynamics NAV 2013 do funkčně řízené společnosti. Cílem práce bylo identifikovat eventuální problémy, které mohou při implementaci tohoto systému nastat, a na základě zjištění doporučit opatření pro budoucí projekty, jež by měla vzniku těchto problémů zabránit nebo jejich negativní působení eliminovat. V teoretické části práce se nejprve zabývám analýzou ERP trhu, specifiky implementačních projektů, dostupnými metodikami a strategiemi implementace ERP systémů. Následně se zabývám analýzou implementace systému NAV 13 do konkrétní společnosti. V praktické části své práce jsem prostřednictvím průzkumu identifikoval nejzávažnější problémy implementace ERP systému NAV 13. Na závěr jsem na základě svých dosavadních zkušeností a odborné literatury doporučil vhodné nástroje či postupy, jak tyto problémy minimalizovat.
Microsoft Dynamics Nav jeho implementace, funkcionalita a realizace procesů
Hrbková, Michaela ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Vulterin, Karel (oponent)
Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV od společnosti Microsoft. V úvodní části práce je představen tento ERP systém z obecného pohledu. Je představena jeho architektura, moduly, novinky ve verzi Microsoft Dynamics NAV 2009. Dále jsou stručně představeny produkty z řady Microsoft Dynamics, mezi které Microsoft Dynamics NAV patří a konkurence těchto ERP produktů na českém trhu. Praktická část práce je věnována funkcionalitě systému, implementaci a realizaci procesů ve vybraném podniku. Průběh implementace je popsán jak ve vybraném podniku, tak z obecného hlediska. Především jsou nastíněny otázky ohledně rizik implementačního projektu. Funkcionality a procesy jsou slovně popsány a jejich řešení je prakticky prezentováno v Microsoft Dynamics NAV.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.