National Repository of Grey Literature 79 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
LOGI - Logistic method for SMEs in culture (museums and libraries)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Complex of methods for effective entrepreneurship of SMEs in the cultural sector
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Small business and international entrepreneurship
Radchenko, Anastasiia ; Pichanič, Mikuláš (advisor)
Small and medium-sized enterprises together with start-ups are highly important in the nowadays economic environment. Such companies contribute raise of employment, stimulate the economic growth and innovation development. However, not all start-ups can survive more than five-year period. Support from government and private investors can help to overcome such problems. Moreover, SMEs internationalization and global functioning can support businesses during the tough times. The goal of the Master thesis is to analyze business environment for SMEs on the EU scale and to identify the opportunities and borders faced by SMEs. A more in-depth analysis is conducted on the example of three countries: Czech Republic, Germany and Italy. In order to get better picture of start-up procedures and companys operation, the example of business plan analyses for micro business is provided.
SME financing
Haloun, Marek ; Dvořák, Petr (advisor) ; Jablonský, Petr (referee)
The bachelor thesis focuses on current issues regarding financing of small and medium enterprises. The first chapter thoroughly defines the SME segment. There is also an analysis of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and the comparison of individual indicators with the average values of the European Union. The second chapter of the bachelor thesis describes the general ways of financing the business activity. The conclusion of the theoretical part deals with the characteristics of banking products for financing the operational and investment needs of the company. In the practical part, the theoretical knowledge is gradually applied to the manufacturing company A and the business enterprise B. Based on financial due diligence, these enterprises are analyzed and evaluated. In the last part of the bachelor thesis, specific model situations are created for selected companies and the best financing option is proposed on the current offer of loan products of selected banks.
Factors of competitiveness of flash sales
Hartigová, Dominika ; Habrmanová, Blanka (advisor) ; Müllerová, Jana (referee)
The goal of this bachelor thesis is to analyze the actual condition of a discounting portal Pepa.cz in the fields of marketing, customer relationship management, human resources and also some layout and measures to ensure the prosperity of the bussiness. In the theoretical part of this work the basic definitions are explored through description of the control areas. The practical part is devoted to the analysis of individual areas of management, where the results of the analysis are presented as proposals and measures, which lead to increase the competitiveness.
The Importance and the design of evaluation research on information management
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Škyřík, Petr (referee)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v angličtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v angličtině In the first part, the dissertation describes the importance and the design of evaluation research on information management at small and medium-sized enterprises in the area of private security services. Secondly, it provides a general mapping of current evaluation practices trends from all over the world as well as from the Czech Republic. Thirdly, the dissertation depicts the main characteristics of evaluation and evaluation research methodology focused on the target group of small and medium-sized enterprises in private security service sector. The main goal of the dissertation project is to map and discuss the current importance of evaluation research on information management. Its main output is to explore an...
Strenghtening European Commission's external actorness through internationalisation of SMEs: An institutional analysis of Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), 2002-2009
Trnka, Jan ; Šlosarčík, Ivo (advisor) ; Kasáková, Zuzana (referee)
European Union faced several external challenges in the beginning of the 21st century. Its enlargement to 24 member states led to a state of dissimilar and not well interconnected economies in need of a new model of external competitiveness. Finding the model and, more importantly, delivering it on community level, was a new task of the European Commission, especially after re-launch of the Lisbon strategy in 2005. Yet, there was another challenge for EU that was not so easy to address by the Commission: the relative weakening of EU's external economic action comparing to new increasingly assertive policies of other international players, especially BRICs. Was it possible for the Commission focus only on supporting EU competitiveness without any external action, as was expected by articles of the Treaty of Nice? As the thesis argues, indeed there was an external action of the Commission before the Lisbon treaty, through its public support of SME internationalization within the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). A neoinstitutional analysis of the issues on two levels is carried out: Firstly on the level of European institutions (motives, relevant contexts and institutional rules), secondly, on the level of secondary actors (SMEs, NGOs, CIP executive agency EACI), where the...
Daily targeting versus intertemporal substitution - estimating elasticities of labour supply on the example of small and medium enterprises (SME) in the Czech Republic
Hrdý, Rostislav ; Strielkowski, Wadim (advisor) ; Rečka, Lukáš (referee)
This bachelor thesis explores labour supply on the example of small and medium enterprises in the Czech Republic. It contrasts two basic hypoteses - the hypothesis of daily targeting and the intertemporal substitution hypothesis. The hypothesis of daily targeting is based on determination of income which workers try to achieve. On the other hand, the intertemporal substitution hypotesis assumes that hours worked depend on wage rate. I have used the survey to obtain monthly data of work hours and earned wage by Czech entrepreneurs. Based on the obtained data I have tested two hypotheses. Wage elasticities have positive values which lead to rejection the hypothesis of daily targeting. I have offered several possible explanations of obtained conclusions. One of them is the focus of entrepreneurs on accumulation of capital and wealth as the main motivation for business. This is related to recent economic transition in the Czech Republic.
Proteomic and functional characterization of PsbO isoforms
Duchoslav, Miloš ; Fischer, Lukáš (advisor) ; Hála, Michal (referee)
PsbO (manganese-stabilizing protein) is the largest extrinsic protein of photosystem II, located on the lumen side of photosystem. It is present in all known oxyphototrophic organisms. PsbO facilitates photosynthetic water splitting, which takes place in an oxygen evolving center (Mn4CaO5 cluster) of photosystem II. This work is focused on PsbO of higher plants and its isoforms, particularly their evolution and functions. Bioinformatic analyses revealed that majority of higher plants express exactly two psbO isoforms. A phylogenetic tree of PsbO sequences has an unusual topology. The two paralogous isoforms do not diverge at the base of the phylogenetic tree, as anticipated, but rather at the end of particular branches, at the level of family or lower taxonomic unit. In this work we propose and discuss several hypotheses concerning evolution of PsbO isoforms. The work further includes detailed analysis and identification of protein spots assigned to PsbO on 2D IEF-SDS PAGE gels of potato thylakoid proteins. We identified predominant version of PsbO isoform in most of the spots. We did not succeed to find any posttranslational modification. We optimized a method of psbO expression in E. coli and subsequent purification, which yielded relatively big amount of properly folded recombinant protein. Analysis of...
Innovation in small and medium enterprises
Ehrenberger, Marek ; Strielkowski, Wadim (advisor) ; Hausenblas, Václav (referee)
This thesis provides insight into factors that influence the innovation activity of small and medium enterprises (SMEs) in the Czech Republic. Its key part analyzes a survey conducted among over eleven hundred Czech SMEs. A model of determinants of innovations is constructed and estimated. Own R&D is identified as a key driver of innovations for the firms. Other important factors include investment into technology, improvement of quality of a product or service or presence on foreign markets. Barriers to innovations and external factors with negative impact as perceived by the firms do not prove to constitute a real inhibitor of innovative activities. Keywords: SME, innovation, entrepreneurship, small and medium enterprise Author's e-mail: marek.ehrenberger@gmail.com Supervisor's e-mail: strielkowski@fsv.cuni.cz

National Repository of Grey Literature : 79 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.