Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transparentnost rozhodování na lokální úrovni: Případová studie Městské části Praha 10 ve volebním období 2010 - 2014
Lišková, Markéta ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Lisa, Aleš (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou transparentnosti v lokální politice, v jejich rozhodovacích procesech a otevřenosti vůči občanům. Konkrétně se zaměřuje na politiku obecních zastupitelstvech, s důrazem na Městskou část Praha 10 ve volebním období 2010 -- 2014. Cílem práce je analyzovat, zhodnotit a popsat transparentnost rozhodovacích procesů na Praze 10. Teoretická část práce se zabývá terminologickým vymezením pojmů obce, hl. m. Prahy, městských částí, jejich orgánů a rozhodovacích procesů. Je zde kladen důraz i na otázku míry transparentnosti a otevřenosti radnic vůči jejím občanům. V praktické části jsou analyzovány konkrétní rozhodovací postupy na Praze 10 v souvislosti s programovým prohlášením rady o protikorupční strategii. Nakonec je v diplomové práci analyzován rozhodovací proces o veřejných zakázkách v Městské části Praha 10, konkrétně na analýzu veřejné zakázky "Revitalizace Malešického parku".

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.