Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (oponent) ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market.
Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE
Novák, Michael ; Bátora, Branislav (oponent) ; Pěcha, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozdělením systémové instalace a udává přehled o elektrických spotřebičích a systému vytápění. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone. Stěžejní částí je projektová dokumentace elektroinstalace, naprogramování ovládání domu a regulace solárního termického systému pro ohřev vody a řízení systému vytápění pro novostavbu rodinného domu. Součástí je jednoduché ekonomické hodnocení navrženého solárního systému.
Návrh systému inteligentního řízení domácnosti
Valičková, Monika ; Petr,, Komárek (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. Podává základní informace o vhodných systémech, které jsou dostupné na našem trhu a porovnává je. Dále zahrnuje popis jednotlivých funkcí vybraného systému a prvky potřebné pro jeho realizaci. Součástí práce je také výkresová dokumentace spolu s kalkulací nákladů.
Home Smart Wiring with Independent Sources
Doktor, Viktor ; Uher, Václav (oponent) ; Kadlec, Radim (vedoucí práce)
The output of our work is complete proposal of the building wiring, the photovoltaic power plant proposal and technical report. In the first part we find the theoretical information concerning the proposal of the house wiring, explanations of basic terms and principles of technical documentation. We can find also an overview of known intelligent systems and a brief description. In the second part we describe itself proposal of concrete building, step by step. We can find a description of a created program to control building. The third part is focused on theoretical information about photovoltaics. Here we explain the basic principle, the limits of technology, materials and the panel structure. In the fourth part we proceeded to the actual plant proposal. Here we find the principle and a block diagram of system and description of the components of the plant, evaluation of production and energy consumption. Drawings of the technical documentation wiring as a photovoltaic power plant, distributor scheme and its layout can be found in the technical report, in Attachment.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.