Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of Synthetic Oligonacleotides Containing Guanine by Voltammetry on a Graphite Electrode
Hejduková, M. ; Špaček, Jan ; Fojta, Miroslav ; Havran, L. ; Renciuk, D.
Electrochemical oxidation of specifically designed DNA hexamers containing guanine has been studied in aqueous acetate buffet (pH 5) at a pyrolytic graphite electrode (PGE) by linear sweep voltammetry (LSV) Influence of the oligonucleotide composition and concentration was investigated It seems that short oligonucleotides containing guanine produce oxidation signals. which are sensitive to their structural properties Simple electrochemical techniques us may be useful tool for monitoring of structural changes of DNA.
Electrochemical Study of the Supported Iron Oxide Catalysts
Gál, M. ; Horváth, B. ; Navrátil, Tomáš
Propylene oxide (PO) belongs to the group of the most important chemical industrial\nintermediates. It is mainly used for polyurethanes, pharmaceuticals, textile, and detergent\nproduction. In this short contribution we tried to characterize supported iron(III) oxide\ncatalyst with different amount of Fe and to find an optimal iron(III) oxide content for the best\ncatalysts performance. The importance of phase quality on the selectivity of respective\ncatalysts samples is also discussed. Linear sweep voltammetry was chosen for this purpose.\nResults obtained by electrochemical methods are compared with efficiency (selectivity) of\nrespective catalysts.
Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku
Kováč, Martin ; Bača, Petr (oponent) ; Novák, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá novými metodami přípravy katalytických materiálů pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku a vlivem změny molárního množství manganistanu draselného či příměsí na jejich katalytické vlastnosti. Dále studuje užití vhodných měřících metod určených ke kvalifikaci jejich vlastností a prezentaci dosažených výsledků. Konkrétně se jedná o metody lineární a cyklické voltametrie a data jsou zpracovávána pomocí Kouteckého-Levičova a Tafelova grafu a logaritmické analýzy. Byly změřeny a vypočteny hodnoty půlvlnného a onset potenciálu a kinetického koeficientu.