Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Didactic work about the stories of Jim Knopf from Michael Ende with focus on literary and language eduation
Králová, Marie ; Bučková, Tamara (vedoucí práce) ; Poimer, Christiane (oponent)
Diplomová práce na téma Didaktické zpracování vyprávění o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho se zaměřením na literární a jazykovou výchovu se zabývá možným využitím literárního díla při výuce cizího jazyka. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zaměřuje na význam textů jako prostředku při výuce cizího jazyka, zejména pak textů literárních. V souvislosti s využíváním literatury v cizojazyčném vyučování práce poukazuje na rozvoj cílových kompetencí, jazykových dovedností a na celkový rozvoj žákovy osobnosti. Literatura je zde představena jako oblast, která může obohatit klasickou výuku cizích jazyků o literární zážitek a interkulturní aspekt. Další část práce seznamuje s romány o Jimu Knoflíkovi od Michaela Endeho a s jejich specifiky s ohledem na využití těchto textů při výuce cizího jazyka. Nakonec práce nabízí podněty pro práci s románem Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema jako s alternativním výukovým materiálem při výuce němčiny jako cizího jazyka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.