Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační válka a její dopady na vztahy mezi Evropou a Ruskou federací
Holý, Prokop ; Rolenc, Jan Martin (vedoucí práce) ; Trávníčková, Zuzana (oponent)
V první kapitole práce popisuje teoretické vymezení informační války, nástroje pro manipulaci s informacemi a nejčastější komunikační kanály. Ve druhé kapitole pojednává o projevech informační války v evropsko-ruském konfliktu s důrazem na prostředí České republiky. Třetí kapitola je věnována dopadům informační války na vztahy mezi Evropou a Ruskou federací, zakládání ad hoc institucí proti dezinformacím a ovlivnění politického vývoje v mezinárodním prostředí.
Systém informační bezpečnosti USA: Informační válka proti Islámskému státu
Bocharov, Vladislav ; Rolenc, Jan Martin (vedoucí práce) ; Burešová, Jana (oponent)
Dnes se skoro každý den setkáváme s pojmem globalizace, který se často vyskytuje nejen v novinách, radiu a televizi, ale i v řeči řádných obyvatel, které pravidelně sleduji masmédia. Přelomovým bodem tohoto procesu se stalo celosvětové šíření internetu, který umožnil rychlou a levnou komunikaci mezi jednotlivými zeměmi a kontinenty. Od té doby informace je považována za důležitý faktor vývoje mezinárodních vztahů, jejíž vlastníky mohou mít vážnou strategickou převahu v reáliích současného digitalizovaného světa, proto na konci XX. století vznikají koncepty informační války a informační bezpečnosti. Globalizace také způsobuje vznik globálních problémů, čímž je i naléhavá hrozba globálního terorismu v čele s takzvaným Islámským státem. Předmětem zkoumání této bakalářské práce je systém informační bezpečnosti USA. Cílem této práce je pochopit a vysvětlit základní principy a koncepty fungování systému informační bezpečnosti USA a vyhodnotit jeho současnou strategii vůči Islámskému státu.
Analýza dostupných informací v mimořádných situacích
Plocek, Tomáš ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Střížová, Vlasta (oponent)
Práce se zabývá analýzou dostupných informací o válce v Gruzii. Největší pozornost věnuje popisu informačního aspektu konfliktu. Kromě popisu konfliktu analyzuje jeho příčiny a důvody, proč k němu došlo. Ukazuje také možnost, jak se mohou v krizi zachovávat humanitární a nevládní organizace.
Informační válka v boji s terorismem
Vítek, Lukáš ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Brechlerová, Dana (oponent)
Práce se zabývá možností jak pomáhá informační válka bojovoat proti terorismu. Jsou v ní naznačeny možnosti, které můžeme využít v zamezení terorismu. Zamýšlí se nad efektivním informačním bojem s terorismem

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.