Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Juříková, Lenka ; Nováková, Monika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně použity v praktické části a jejich výsledky vyhodnoceny. Na základě zjištěných hodnot jsou předloženy návrhy na zlepšení situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Nikol ; Slepicová, Karolína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kharkivska, Margaryta ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží se najít návrhy možných řešení, která by v budoucnu mohla vylepšit situaci ve společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Stojaspalová, Vendula ; Petrecká, Eva (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti CZECHmetal spol. s r. o. za období 2011–2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Druhá se zabývá teoretickou částí a vymezením použitých ukazatelů, které budou využity v analýze současného stavu. Na závěr bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace u vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Geletová, Miroslava ; Procházková, Petra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti COMINFO, a.s. v letech 2011-2014, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně vyhodnocena finanční situace společnosti a poté jsou navrhnuta doporučení, které mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vrubelová, Pavlína ; Kovaříková, Milada (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2011 – 2015 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků finanční analýzy jsou navrženy opatření, která zaručí zlepšení stávající situace společnosti.
Finanční analýza firmy s diverzifikovanými předměty činnosti
Trechová, Tereza ; Sedlářová, Romana (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace společnosti TVARBET MORAVIA a.s. v letech 2010 – 2014. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody zpracování finanční analýzy. V praktické části práce dochází ke zhodnocení finančního zdraví společnosti TVARBET MORAVIA a.s. na základě informací dostupných z veřejných i neveřejných zdrojů. Cílem práce je provedení finanční analýzy společnosti včetně navržení opatření ke zlepšení finančního zdraví.
Hodnocení finanční situace podniku
Žák, Roman ; Kaňová, Monika (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení stávající situace podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Koběrská, Simona ; Bogocz, Lukáš (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti pro roky 2009 – 2013 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků práce poskytuje doporučení, která vedou ke zlepšení soudobé situace. První část bakalářské práce je věnována informacím o společnosti, teoretickým poznatkům a metodám. Praktická část obsahuje výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy a komentáře ke zjištěným hodnotám. Je zakončena celkovým hodnocením finanční situace společnosti. Poslední část této práce je tvořena z návrhů opatření na zlepšení současného stavu finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vencálková, Eva ; Chuchlíková, Dana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TRUMF International, s. r. o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení finanční situace společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.